piątek, 26 kwietnia 2019

Narada służbowa z udziałem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego

Narada służbowa z udziałem Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego

25 i 26 kwietnia 2019 roku odbyła się narada Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego z udziałem Zastępców Prokuratora Generalnego – Roberta Hernanda, Beaty Marczak, Przemysława Funioka, Andrzeja Pozorskiego i Zastępcy Prokuratora Krajowego Agaty Gałuszki - Górskiej oraz kierownictwa Prokuratury Krajowej z naczelnikami Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji prokuratorami regionalnymi oraz prokuratorami okręgowymi.

W naradzie uczestniczyli również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – Małgorzata Manowska, przewodniczący KRS – sędzia Leszek Mazur, Zastępca Szefa ABW – Norbert Loba, Szef CBA – Ernest Bejda, Dyrektor Generalny Służby Więziennej – gen. Jacek Kitliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Kamil Bracha, Zastępca Komendanta CBŚP – insp. Paweł Półtorzycki.

Narada była poświęcona ocenie funkcjonowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w 2018 roku. Omówiono na niej między innymi dane statystyczne wyników pracy prokuratury, które wskazują na poprawę wyników pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w stosunku do ubiegłych lat. Poruszono również zagadnienia związane z działaniami podjętymi w celu uzupełnienia etatów orzeczniczych. Omówiono także bieżące problemy oraz zadania stojące przed prokuraturą.

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podziękował prokuratorom za duże zaangażowanie w pracy i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych.

Dostrzegam poprawę w wielu aspektach pracy prokuratorów. Statystyka wskazująca wyniki Państwa pracy jest jednym z narzędzi służących opisowi funkcjonowania Prokuratury jako instytucji, nie jest jednak jedynym elementem oceny tej pracy. Rzetelne wyjaśnianie spraw i dojście do prawdy materialnej to główny cel pracy Prokuratury – podkreślił Prokurator Generalny.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zwrócił w swoim wystąpieniu uwagę na wzrost liczby prowadzonych postępowań karnych i pozakarnych, spraw załatwionych, w tym skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Wzrosła również ilość i wartość zabezpieczeń majątkowych, na co zwrócił uwagę Prokurator Krajowy, podkreślając znaczące zwiększenie ilości postanowień o zabezpieczeniu majątkowym z 39.810 w 2017 roku do 40.881 w 2018 roku.

Nastąpił ponad dwukrotny wzrost łącznej kwoty faktycznie zabezpieczonego mienia z ponad  474.870.000 zł do 1.049.806.000 zł. Liczby te dotyczą mienia zabezpieczonego w sprawach, które zostały już skierowane do sądu. W postępowaniach prowadzonych w 2018 roku wydano postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na łączną kwotę ponad 1.103.774.000 zł – wskazał Prokurator Krajowy.

W czasie narady poruszone zostały również kwestie związane ze sprawami budżetowymi, w tym zrealizowanymi wydatkami w roku 2018 oraz planowanymi inwestycjami na rok 2019.

Podczas narady Prokurator Generalny oraz Prokurator Krajowy podziękowali za duże zaangażowanie i dobrą współpracę z prokuraturą przedstawicielom służb takich jak Policja, CBŚP, CBA, ABW oraz przedstawicielom służb podległych Ministrowi Finansów.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-26
Data udostępnienia informacji: 2019-04-26
Liczba odsłon: 4 578