środa, 14 kwietnia 2021

Nowe informacje o sprawie Sławomira N.

Nowe informacje o sprawie Sławomira N.

W środę (14.04.2021 r.) podczas konferencji prasowej Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapewnił o dynamicznym i rzetelnym prowadzeniu postępowania przeciwko Sławomirowi N. podejrzanemu o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, szereg przestępstw o charakterze korupcyjnym i pranie brudnych pieniędzy.

Rozwojowy charakter śledztwa

Prokurator Generalny wskazał, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Po zatrzymaniu Sławomira N. w lipcu 2020 r. ogłoszono mu 6 zarzutów dotyczących przyjęcia łapówek na  kwotę około 1,5 mln złotych. W toku intensywnie prowadzonego śledztwa o charakterze międzynarodowym, zgromadzono materiał dowodowy, który stanowił podstawę do uzupełnienia w styczniu 2021 r. Sławomirowi N. zarzutów o kolejnych 11 przestępstw korupcyjnych w łącznej wysokości 6 mln.

Prokurator Generalny podkreślił, że śledztwo jest prowadzone dynamicznie, powoływani są biegli, przesłuchiwani świadkowie. Postępowanie ma zasięg międzynarodowy i cały czas rokuje na pozyskanie nowych dowodów potwierdzających udział Sławomira N. w przestępczym procederze korupcyjnym na wielką skalę.

Zatrzymanie ukraińskiego biznesmena

Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski zaznaczył, że potwierdzeniem rozwojowego charakteru śledztwa jest zatrzymanie wczoraj (13 kwietnia 2021 r.) przez ukraińskie organy ścigania Aleksandra T. – biznesmena zarządzającego grupą podmiotów zajmujących się budową dróg na Ukrainie.

Aleksander T. usłyszał zarzuty udzielenia korzyści majątkowych Sławomirowi N. p.o. prezesa Państwowej Agencji Dróg Samochodowych Ukrainy (Ukravtodor) w zamian za pozyskanie przychylności i lojalności wobec jego firmy ze strony przedstawicieli tej agencji państwowej w związku z realizacją kontraktów na budowę dróg opiewających na kilkaset milionów złotych. Wartość przekazanych łapówek w latach 2017-2019 wyniosła łącznie 575 000 USD i 70 000 EUR.

Międzynarodowy zasięg postępowania

Prokuratura Krajowa wskazała, że śledztwo prowadzone jest rzetelnie, dotychczas przesłuchano ponad 75 świadków, na bieżąco trwa pozyskiwanie i analiza obszernej dokumentacji, w tym wyciągów z rachunków bankowych, akta sprawy liczą obecnie ponad 100 tomów. Postępowanie ma charakter międzynarodowy, wystąpiono z wnioskami o pomoc prawną na Ukrainę, do Turcji, Gruzji, Czech i Estonii.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2021 r.

Prawidłowość prowadzonego postępowania potwierdza postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2021 r. o nieuwzględnieniu zażalenia obrony na przedłużenie tymczasowego aresztowania, w którym wskazano, że „Śledztwo ma rozbudowany i skomplikowany charakter, obejmuje wiele czynności z udziałem dużej liczby osób, w tym czynności wymagające zagranicznej pomocy prawnej. Prokurator przekonująco przedstawił efekty dotychczasowego śledztwa, które świadczą o tym, że izolacja Sławomira N. była niezbędna”. Sąd Apelacyjny uzasadniając potrzebę stosowania tymczasowego aresztowania podejrzanego podniósł, że „Obawa ucieczki bądź ukrywania się Sławomira N. przed polskim wymiarem sprawiedliwości uzasadniona jest okolicznościami zarzucanych czynów, wskazujących na jego powiązania biznesowe i zawodowe z osobami spoza kraju, w tym z firmami, które miały go korumpować”.

Argumentacja Sądu Apelacyjnego w Warszawie stanowi potwierdzenie niezasadności postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 kwietnia 2021 r. o uchyleniu tymczasowego aresztowania, które prokuratura zaskarży, uznając, że jedynie pozostawanie Sławomira N. w warunkach izolacji pozwoli na prawidłowe zakończenie postępowania.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-14
Data udostępnienia informacji: 2021-04-14
Liczba odsłon: 9 003