add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Numer 7-8/2021 czasopisma „Prokuratura i Prawo” jest już do Państwa dyspozycji – Prokuratura Krajowa
wtorek, 17 sierpnia 2021

Numer 7-8/2021 czasopisma „Prokuratura i Prawo” jest już do Państwa dyspozycji

Numer 7-8/2021 czasopisma „Prokuratura i Prawo” jest już do Państwa dyspozycji

W najnowszym numerze polecamy w szczególności lekturę artykułów:

– autorstwa prof. dr hab. Jacka Giezka – Kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Piotra Kardasa – Kierownika Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego zatytułowanego: „O modelach ciągłości przestępstwa oraz przejawach jej instrumentalizacji w procesie karnym”, zawierającego analizy dotyczące stosowania czynu ciągłego oraz jego znaczenia w obszarze prawa procesowego;

– autorstwa nestora prokuratorów dra Józefa Gurgula zatytułowanego: „Profesora Józefa Wójcikiewicza „Piękno przestępstwa” (okiem prokuratora praktyka)”, w którym autor zainspirowany książką profesora J. Wójcikiewicza porusza zagadnienia Piękna – Dobra – Prawdy, jako elementów śledztwa i (szerzej) procesu karnego;

– autorstwa prokuratorów dra Grzegorza Ocieczka – prokuratora Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku, adiunkta UKSW oraz Adama Zbieranka – Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego zatytułowanego: „Instytucja świadka anonimowego. Wybrane zagadnienia”, którego przedmiotem jest analiza art. 184 k.p.k. kształtującego tę ważną instytucję procedury karnej.

Ponadto Biuro Prokuratora Krajowego, w rubryce „Z historii prokuratury”, przedstawia  życiorysy:

– kpt. rez. dra Adama Kozłowskiego, prokuratora Sądu Okręgowego w Gdyni, który został uwięziony przez Niemców w 1939 r. w Obozie Emigracyjnym na Grabówku, a następnie rozstrzelany w Lasach Piaśnickich koło Wejherowa;

– Edmunda Baszkowskiego, wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Warszawie, który w kwietniu 1940 r. został rozstrzelany  przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu.

„Prokuratura i Prawo” jest czasopismem, na łamach którego publikowane są materiały o tematyce prawnej, w szczególności z zakresu prawa karnego i kryminologii, służące poszerzaniu wiedzy prokuratorów i pracowników prokuratury, a także przedstawicieli innych zawodów prawniczych oraz kształtowaniu właściwej praktyki stosowania prawa.

W zakładce „Prokuratura i Prawo” zamieszczono informacje dla autorów i czytelników czasopisma oraz pełne teksty miesięcznika.

Redakcja miesięcznika zaprasza do lektury czasopisma oraz do publikowania na jego łamach własnych opracowań.

https://pk.gov.pl/bez-kategorii/numer-7-8-2021/

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-17
Data udostępnienia informacji: 2021-08-23
Liczba odsłon: 3 733

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj