czwartek, 07 października 2010

Odpowiedź prasowa

Odpowiedź prasowa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) wnoszę o zamieszczenie odpowiedzi na informacje jakie znalazły się w artykule pod tytułem „Co wiadomo pół roku po 10 kwietnia” autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Piotra Śmiłowicza opublikowanym w Newsweeku z dnia 10 października 2010 r.

Sz. P. Wojciech Maziarski

Redaktor Naczelny

Tygodnika „NEWSWEEK”

ul. Domaniewska 52

02-672 Warszawa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) wnoszę o zamieszczenie odpowiedzi na informacje jakie znalazły się w artykule pod tytułem „Co wiadomo pół roku po 10 kwietnia” autorstwa Andrzeja Stankiewicza i Piotra Śmiłowicza opublikowanym w Newsweeku z dnia 10 października 2010 r.

Autorzy piszą: „Dlatego w sprawie Smoleńska nie ma gry zespołowej, co widać choćby po przeciekach ze śledztwa”, „Parulskiemu z kolei nie ufa też prokurator Seremet. wysłał np. do Rosji Marka Pasionka, cywila pracującego w prokuraturze wojskowej…”, „Szef resortu sprawiedliwości uważa, że prokurator generalny jest bezsilny w kontaktach z rosyjskimi śledczymi i nie potrafi ich zmusić do realizacji wniosków o pomoc prawną”.

Zacytowane fragmenty świadczą o jednostronnej ocenie działań podejmowanych w sprawie katastrofy smoleńskiej przez prokuraturę i kierującego nią Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta. Zawarte w nich stwierdzenia oparte są na różnych doniesieniach prasowych i niezweryfikowanych opiniach rozmówców autorów artykułu, z których znaczna część była oficjalnie wyjaśniana.

Mając na uwadze powyższe proszę o opublikowanie niniejszej odpowiedzi Prokuratury Generalnej.

„ Autorzy artykułu sugerują brak w kierownictwie Prokuratury Generalnej „gry zespołowej”, a zdaniem ich koronnym dowodem na to są przecieki ze śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Twierdzenie takie jest zupełnie bezpodstawne. Tzw. „przecieki” ze śledztwa są przedmiotem śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, a krąg osób które mogłyby potencjalnie ujawnić tajemnice śledztwa nie ogranicza się tylko do prokuratorów, ale do wszystkich osób mających dostęp do materiału dowodowego. Nadto co należy podkreślić, część istotnych dowodów w sprawie zanim trafiła do prokuratury, znajdowała się w szeregu różnych instytucji i organów publicznych.

W kolejnym akapicie autorzy twierdzą, iż przejawem braku zaufania ze strony Prokuratora Generalnego wobec Naczelnego Prokurator Wojskowego było „wysłanie do Rosji” prokuratora Marka Pasionka z Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Twierdzenie to jest nieprawdziwe, albowiem decyzję taką podjął samodzielnie Naczelny Prokurator Wojskowy gen. Krzysztof Parulski.

Autorzy artykułu opierając się na wypowiedzi anonimowego przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości twierdzą, iż Prokurator Generalny „ nie potrafi zmusić” Rosjan do realizacji wniosków o pomoc prawną w omawianej sprawie. Twierdzenie takie jest zupełnie bezpodstawne i świadczy nie tylko o braku znajomości procedur obowiązujących w obrocie międzynarodowym, ale też o ignorowaniu szeregu informacji przekazywanych przez Prokuraturę Generalną, Naczelną Prokuraturę Wojskową i Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie dotyczących bezpośrednich wizyt Prokuratora Generalnego, Naczelnego Prokuratora Wojskowego i prokuratorów szeregowych w Moskwie i Smoleńsku, a także licznych rozmów telefonicznych prowadzonych przez Prokuratora Generalnego i prokuratorów różnych szczebli Prokuratury Generalnej z prokuratorami rosyjskimi. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że partnerem dla Prokuratury Generalnej RP jest Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej, natomiast najistotniejsze dowody w sprawie, o czym wielokrotnie mówiono publicznie są w posiadaniu MAK-u. Toteż z oczywistych powodów Prokuratura Generalna RP nie ma najmniejszego wpływu na tempo przekazywania przez MAK tychże dowodów rosyjskiej prokuraturze.”

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-07
Data udostępnienia informacji: 2010-10-07
Liczba odsłon: 1 205