środa, 12 grudnia 2018

Odpowiedzą przed sądem za handel narkotykami

Odpowiedzą przed sądem za handel narkotykami

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia dotyczący działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci w postaci kokainy, haszyszu, heroiny, marihuany oraz tabletek ekstazy na terenie Holandii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Ustalenia śledztwa

Środki odurzające były sprowadzane z Ameryki Południowej i Pakistanu. Członkowie grupy nabywali  ponadto  i  wprowadzali do  obrotu  prekursory  narkotykowe  oraz  inne  substancje  chemiczne służące do wytworzenia amfetaminy i metamfetaminy. Substancje  te były zamawiane Chinach  lub też na terenie kraju, a następnie przewożone  do Belgii i Holandii, w  celu wytworzenia środków psychotropowych.    

Mogli wytworzyć narkotyki o wartości 5 milionów złotych

W  toku   śledztwa, 16 lutego 2018 roku dokonano zatrzymania transportu zamówionej w  Chińskiej  Republice  Ludowej substancji  o nazwie APAA,  stanowiącej „pre-prekusor” do syntezy  amfetaminy w ilości 495,35 kilogramów, z którego  uzyskano nie mniej niż  375,09  kilogramów substancji o nazwie BMK, stanowiącego prekursor narkotykowy. Taka ilość pozwala na wytworzenie amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 613,35 kilogramów amfetaminy o wartości rynkowej 5 milionów złotych.

Zatrzymania i zarzuty w śledztwie  to m.in. efekt wzorowej  współpracy pomiędzy polską Prokuraturą i CBŚP oraz służbami zagranicznymi – Drug Enforcement Administration ( DEA) oraz pakistańską Anti-Narcotics Force (ANF).

Kontener z zawartością niemal 3 ton haszyszu

Efektem  tej współpracy, polegającej  na analizie  i wymianie posiadanych informacji, a także na bardzo sprawnej pracy operacyjnej i ścisłej współpracy międzynarodowej pomiędzy służbami antynarkotykowymi, było zatrzymanie 13 maja 2018 roku na terenie portu w Gdyni, nadanego w  Pakistanie,  kontenera z  zawartością  2 968,18 kilograma haszyszu o wartości rynkowej 60 milionów złotych.

Obrót narkotykami o wartości ponad 94 milionów złotych

Ponadto w śledztwie ustalono, że poszczególni członkowie grupy uczestniczyli w obrocie znacznej ilości środków odurzających w łącznej ilości nie mniej niż 162 kilogramów kokainy,  nie mniej niż  1 500 kilogramów haszyszu, nie mniej niż  170 kilogramów heroiny,  mniej niż  300 kilogramów marihuany oraz nie mniej  niż 60 kilogramów środków psychotropowych w postaci tabletek ekstazy, o łącznej wartości  ponad 94 milionów złotych. 

Ujawniono  również, że w celu wytworzenia amfetaminy oraz metamfetaminy zamówiono z Chin nie mniej niż  8  ton  substancji o nazwie methyl -3 -oxo-2-phenylbutyrane służącej  do produkcji BMK . Z substancji tej można otrzymać  nie mniej niż 5585 kg BMK, która pozwala na otrzymanie nie mniej niż 7669,1 kg amfetaminy.

Akt oskarżenia obejmuje swoim zakresem 6 oskarżonych, przy czym kolejnych 5 członków  grupy jest poszukiwanych  na postawie Europejskich Nakazów Aresztowania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-12
Data udostępnienia informacji: 2018-12-11
Liczba odsłon: 1 691