czwartek, 09 maja 2019

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

W związku z publikacją Gazety Wyborczej z 09.05.2019 r Prokuratura Krajowa informuje, iż Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny skorzystał ze swoich uprawnień do wnoszenia kasacji w sprawach dyscyplinarnych ze względu na bulwersujący charakter publicznych wypowiedzi adwokatów Romana Giertycha i Jacka Duboisa. Podważają one wiarygodność prokuratury , godzą w jej powagę jako organu powołanego do wykonywania swoich zadań i osłabiają zaufanie do organów wymiary sprawiedliwości.

Wypowiedzi Romana Giertycha o przyszłej  i nieuchronnej prawnej odpowiedzialności prokuratorów to bezprawna próba  zastraszania prokuratorów, który  prowadzą postępowania zgodnie  ze swoimi obowiązkami wynikającymi z przepisów  prawa. Formułuje je osoba , która w przeszłości była czynnym politykiem i nadal wykazuje aktywność polityczną, co sprawia, ze zapowiadane wobec prokuratorów konsekwencje mogą być odbierane jako realna groźba. W przypadku tego rodzaju gróźb formułowanych wobec prokuratorów lub sędziów zawsze wszczynane są postępowania służące ochronie niezależności niezależnie czy groźby formułowane są przez osoby ze świata przestępczego czy, co zdarza się niezwykle rzadko, przez przedstawiciela zawodu prawniczego.

Z kolej kierowane pod adresem prokuratury przez adwokata Jacka Duboisa inwektywy między innymi  „psi obowiązek prokuratury” naruszają godność nie tylko prokuratury jako organu państwa, ale także pracujących w niej prokuratorów, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki. Wypowiedzi takie są nacechowane osobistą niechęcią. Dosadne określenia, zahaczające o granicę zniewagi uwłaczają jednocześnie godności zawodu zaufania publicznego, jakim jest profesja adwokata. W rażący sposób naruszają przepisy prawa i zasady etyki adwokackiej, w myśl których adwokat jest zobligowany do zachowania umiaru, oględności i taktu wobec stron, organów i instytucji. Nie może się kierować uprzedzeniami wynikającymi z przekonań politycznych , a jego wypowiedzi powinny być rzeczowe, oparte na faktach i pozbawione obraźliwych sformułowań.

Kroki podjęte przez Prokuratora Generalnego w związku z wypowiedziami adwokatów Giertycha i Duboisa nie mają związku z czynnościami procesowymi, które obaj prowadzą.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-09
Data udostępnienia informacji: 2019-05-09
Liczba odsłon: 2 028