czwartek, 22 sierpnia 2019

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

W związku z artykułem opublikowanym 21 sierpnia 2019 r. na portalu internetowym Rzeczpospolitej (www.rp.pl) pt. „Polski rząd nie chce chronić flagi UE” oraz nawiązującą do tego artykułu publikacją z dnia 22 sierpnia 2019 r. na portalu internetowym Onet.pl pt. „Prokuratura sprzeciwia się ochronie flagi Unii Europejskiej”, dotyczącymi opinii wyrażonej przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego na temat poselskiego projektu ustawy o statusie i ochronie symboli Unii Europejskiej, Prokuratura Krajowa informuje, iż obydwa materiały prasowe wprowadzają czytelnika w błąd co do treści tej opinii.

Rażącą nierzetelność stanowi przywołanie w publikacji Onet.pl poglądu dziennikarza Rzeczypospolitej, zgodnie z którym z opinii tej miałoby wynikać, że „Polacy nieodpowiednio identyfikują się z Unią Europejską i nie ma powodów, by faworyzować tę organizację względem innych”, w sposób sugerujący odbiorcy, iż jest to cytat z  opinii.

Opinia Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego nie zawiera takiego sfomułowania, a jej treść nie daje podstaw do takiej interpretacji wyrażonego w niej stanowiska, bez rażącego naruszenia obciążającego dziennikarza wymogu zachowania staranności i rzetelności.

Naruszenie wynikającego z art. 6 Prawa prasowego obowiązku zgodności treści materiału prasowego z prawdą stanowi przedstawienie przez autorów obu publikacji tezy, rzekomo mającej pochodzić z opinii Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego, że „flaga Unii Europejskiej w rzeczywistości nie istnieje”. Jest to niedopuszczalne przeinaczenie zawartego w tej opinii stwierdzenia, iż „w prawie europejskim nie istnieje normatywny wzór symboli Unii Europejskiej”.

Kolejny przejaw nierzetelności stanowią zawarte w treści obu publikacji sugestie, utożsamiające stanowisko Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego, ze stanowiskiem polskiego Rządu (tytuł „Polski rząd nie chce chronić flagi UE”, sformułowanie „Rządzący sprzeciwiają się nadaniu unijnym symbolom opieki prawnej”), pomimo faktu, iż Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego i inne organy prokuratury nie wchodzą w skład administracji rządowej.

Prokuratura Krajowa skieruje wnioski o sprostowanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji zawartych w obu przywołanych publikacjach.

Jednocześnie prosimy wszystkich dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji, które znalazły się w wymienionych materiałach opublikowanych na portalu internetowym Rzeczpospolitej (www.rp.pl) oraz onet.pl.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-22
Data udostępnienia informacji: 2019-08-23
Liczba odsłon: 1 711