piątek, 28 maja 2021

Oświadczenie Prokuratury Krajowej w sprawie publikacji portalu Onet.pl

Oświadczenie Prokuratury Krajowej w sprawie publikacji portalu Onet.pl

Prokuratura Krajowa oświadcza, że publikacja serwisu Onet.pl pt. „Sprawa korupcji polityka PO ukartowana? Nowe zeznania świadka” dotycząca tzw. afery melioracyjnej i jednego z oskarżonych Stanisława G. zawiera nieprawdziwe informacje i manipulacje. Autor prezentuje bezpodstawne hipotezy, będące linią obrony oskarżonego Stanisława G. W ocenie Prokuratury Krajowej publikacja jest świadomą i celową próbą wpłynięcia na toczący się proces i nieuprawnionym medialnym naciskiem na niezawisły sąd orzekający w tej sprawie.

Prokuratura Krajowa podkreśla, że o prawidłowości zgromadzonego materiału dowodowego świadczy to, że w postępowaniu przygotowawczym sąd zastosował wobec Stanisława G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a następnie nieizolacyjne środki zapobiegawcze, oceniając prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów jako bardzo duże. Co oczywiste, decyzję tę sąd podjął po przeanalizowaniu materiału dowodowego, w tym wyjaśnień, których wiarygodność bezpodstawnie podważa Onet. Ustalenia poczynione w śledztwie znajdują potwierdzenie w toczącym się postępowaniu sądowym.

Świadek, na którego zeznania powołuje się Onet jest znajomym Stanisława G. Był również trzykrotnie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego w toku śledztwa z udziałem swojego obrońcy, gdzie nie podnosił opisanych w artykule Onetu okoliczności. Jednocześnie w dalszym ciągu jest podejrzanym o 6 czynów m.in. z art. 231 § 2 kk, art. 271 § 2 kk w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Złożone przez niego zeznania w sądzie są całkowicie sprzeczne z wyjaśnieniami złożonymi w toku śledztwa oraz innymi ustaleniami poczynionymi w tym postępowaniu.

Prokuratura Krajowa przypomina, że w tej sprawie Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie w lipcu 2019 roku skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego, który liczy ponad 1100 stron, obejmuje 32 osoby, które są oskarżone łącznie o 94 zarzuty. Wobec dziewięciu oskarżonych wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski o dobrowolne poddanie się karze.

Aktem oskarżenia objęto nieprawidłowości przy 26 inwestycjach realizowanych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W sprawie zgromadzono obszerny materiał dowodowy obejmujący ponad 400 tomów akt w tym m.in zeznania licznych świadków, wyjaśnia podejrzanych, dokumentację bankową, dokumentację dotyczącą inwestycji.

Tym większe zdumienie musi zatem budzić fakt, że w takich okolicznościach dziennikarz portalu Onet, pozwala sobie w nagłówku publikacji na rozpowszechnianie skandalicznych ocen działania prokuratury jako „putinowskich”.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-05-28
Data udostępnienia informacji: 2021-05-28
Liczba odsłon: 942