środa, 07 października 2020

Oświadczenie dotyczące wyników pracy prokuratury

Oświadczenie dotyczące wyników pracy prokuratury

W związku z opublikowanym we wtorek nierzetelnym opracowaniem Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” Prokuratura Krajowa informuje: O rzeczywistych efektach pracy prokuratury świadczą szybko rosnąca liczba zakończonych spraw i skuteczność w ściganiu przestępców. W 2019 roku było niemal 1 mln 120 tys. tysięcy zakończonych przez prokuraturę postępowań, a więc o blisko 150 tysięcy więcej niż dwa lata wcześniej i o 285 tysięcy więcej niż w 2015 roku, a więc przed reformą prokuratury. Rośnie również liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia – z niespełna 180 tysięcy w 2015 roku do ponad 250 tysięcy w ubiegłym roku.

Stało się tak, mimo że jednocześnie w szybkim tempie przyrasta liczba spraw kierowanych do prokuratury i mimo że prokuratura wzięła na siebie ciężar wyjaśniania wielu zaniedbanych spraw z przeszłości. Dotyczy to zwłaszcza wielowątkowych, a w konsekwencji długotrwałych postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym wyłudzeń na miliardową skalę podatku VAT, a także przestępstw związanych z tzw. dziką reprywatyzacją i lichwą.

W postępowaniach tych konieczne jest przeprowadzenie wielu czasochłonnych czynności dowodowych: przesłuchania bardzo dużej liczby świadków, pozyskania międzynarodowej pomocy prawnej czy opinii biegłych. Tylko w 2017 roku prokuratorzy prowadzili ponownie prawie 100 tysięcy przedwcześnie zakończonych postępowań i ponad 42 tysiące spraw podjętych z zawieszenia. Podjęcie jednej sprawy z przeszłości wiąże się czasami ze wszczęciem kolejnych, gdy w trakcie postępowania prokuratura zyskuje dodatkową wiedzę i dowody świadczące o możliwości popełnienia przestępstwa. Śledztwa, po raz pierwszy w historii prokuratury, są prowadzone również na poziomie centralnym – w Wydziale Spraw Wewnętrznych i w zespołach śledczych Prokuratury Krajowej, a nie wyłącznie w podległych jej jednostkach.

O wysokiej merytorycznej jakości pracy prokuratorów i skrupulatnym zbieraniu dowodów świadczy fakt, że w istotny sposób spadła liczba osób uniewinnianych przez sądy: z prawie 14 tysięcy w latach 2014-2015 do nieco ponad 11 tysięcy w latach 2018-2019, co stanowiło zaledwie ok. 1,8 proc. wszystkich osób osądzonych.
Jednocześnie, w porównaniu z 2015 rokiem, w 2019 roku wzrosła liczba uwzględnionych przez sądy apelacji wnoszonych przez prokuratorów. Osiągnięto w efekcie skuteczność na poziomie ok. 65 proc., co oznacza, że sądy wyższej instancji uwzględniają aż dwa na trzy odwołania prokuratury.

Mimo trudnych warunków, w jakich z powodu pandemii koronawirusa musi od marca pracować prokuratura, wszystkie niezbędne czynności procesowe są sprawnie wykonywane i nic nie zagraża prawidłowemu biegowi postępowań. Jednak z uwagi na konieczność zachowania podwyższonego rygoru sanitarnego czas ich prowadzenia może ulec wydłużeniu.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-10-07
Data udostępnienia informacji: 2020-10-07
Liczba odsłon: 1 071