czwartek, 18 marca 2021

Oświadczenie Prokuratury Krajowej w związku ze stanowiskiem niektórych sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu sędziom

Oświadczenie Prokuratury Krajowej w związku ze stanowiskiem niektórych sędziów Sądu Najwyższego w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu sędziom

Prokuratura Krajowa oświadcza, że stanowisko niektórych sędziów Sądu Najwyższego sugerujące, że odpowiedzialność za bezprawne pozbawienie wolności dwóch mężczyzn powinna zawężać się jedynie do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników jest nieuprawnione.

Osobami odpowiedzialnymi za wydanie decyzji w tym zakresie byli nie urzędnicy a sędziowie Sądu Najwyższego z dwóch składów orzekających. Wydając orzeczenia skutkujące zwolnieniem z zakładów karnych dwóch mężczyzn odbywających karę, nie podjęli oni żadnych działań zmierzających do ustalenia, czy osoby te rzeczywiście przebywały w więzieniu. W obu przypadkach sędziowie nie wyegzekwowali przedstawienia im aktualnej informacji systemu informatycznego SN NOE-sad. Dane te mogły być bez problemów  uzyskane nawet w dniu wydania orzeczeń.

Sędziowie oparli się na nieaktualnych informacjach. W przypadku jednej ze spraw oparto się na danych sporządzonych aż 15 miesięcy wcześniej. Na marginesie należy zaznaczyć, że były one nieaktualne już w momencie ich wprowadzenia do karty informacyjnej. Sędziowie informacji tych nie zweryfikowali wbrew ciążącego na nich obowiązkowi wynikającego z Regulaminu Sądu Najwyższego. Paragraf  95 tego aktu prawnego nakazuje sędziom sprawdzenie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących wydawanego orzeczenia. Wskutek bezprawnych zaniechań sędziów dwóch osadzonych, którzy powinni zostać niezwłocznie zwolnieni z zakładów karnych przebywało w nich jeszcze przez okres około miesiąca, a zatem byli bezprawnie pozbawieni wolności.

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej po powzięciu wiedzy o zaistniałych zdarzeniach był zobligowany przepisami prawa do rozpoczęcia działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności winnych zaistniałej sytuacji, bez względu na ich stanowiska i role procesowe.

Opinia niektórych sędziów Sądu Najwyższego z której wynika, że w przedmiotowej sprawie niezgodne z prawem przetrzymywanie obywatela w zakładzie karnym wiązać się powinno jedynie z karą dyscyplinarną dla pracowników administracyjnych jest całkowicie sprzeczne z podstawowymi wartościami praworządności, w tym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która w art. 31 gwarantuje obywatelom prawną ochronę ich wolności oraz ze społecznym poczuciem sprawiedliwości.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-18
Data udostępnienia informacji: 2021-03-18
Liczba odsłon: 1 150