środa, 14 lipca 2021

Pierwszy wyrok skazujący w sprawie tzw. „afery w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie”

Pierwszy wyrok skazujący w sprawie tzw. „afery w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie”

Wyrokiem z 12 lipca 2021 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Dariusza H. i Tomasza D. reprezentujących podmioty uczestniczące w wyprowadzaniu środków pieniężnych z Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Przyznali się do winy

Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów i złożyli wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w trybie artykułu 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Wymierzając kary oskarżonym sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie. Oskarżeni współpracowali w toku śledztwa z organami ścigania ujawniając istotne informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstw oraz okoliczności ich popełnienia.

Dariusz H. oskarżony został o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, przywłaszczenie wspólnie z innymi osobami środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania temu sądowi w łącznej kwocie ponad 12 mln zł oraz środków Centrum Zakupów dla Sądownictwa w łącznej kwocie ponad 50 tys. zł, a nadto pranie brudnych pieniędzy pochodzących z tych przestępstw.

Sąd wymierzył Dariuszowi H. karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 10 lat, z oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora sądowego. Orzekł nadto karę grzywny 250 tys. zł, jednocześnie zaliczając na poczet grzywny okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania.

Ponadto wobec oskarżonego orzeczono środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody w części w kwocie 3 mln zł na rzecz Skarbu Państwa oraz w całości na rzecz Centrum Zakupów dla Sądownictwa w kwocie ponad 51 tys. zł. Został on także zobowiązany w okresie próby do powstrzymania się od prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie uczestnictwa w obrocie z udziałem państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów dysponujących środkami publicznymi.

Z kolei Tomasz. D. został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez byłego Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, przywłaszczenie wspólnie z innymi osobami środków pieniężnych przekazywanych przez Skarb Państwa do dysponowania temu Sądowi w łącznej kwocie ponad 300 tys. zł, a nadto pranie brudnych pieniędzy.

Sąd wymierzył Tomaszowi D. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby 3 lat, z oddaniem w okresie próby pod dozór kuratora sądowego.

Oskarżonemu wymierzona została również grzywna w wysokości 65 tys. zł oraz orzeczono wobec niego środek kompensacyjny w postaci obowiązku naprawienia szkody na rzecz Skarbu Państwa w części w kwocie ponad 154 tys. zł.

Sąd zasądził od oskarżonych koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa.

Pierwsze skazanie w aferze krakowskiego sądu

Dariusz H. i Tomasz D. są pierwszymi skazanymi w sprawie wyprowadzania środków pieniężnych na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok nie jest prawomocny.

Łącznie w tej sprawie Prokuratura Regionalna w Rzeszowie oskarżyła 56 osób, którym zarzucono między innym przywłaszczenie środków pieniężnych na szkodę Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 34 mln zł, przyjmowanie korzyści majątkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-14
Data udostępnienia informacji: 2021-07-14
Liczba odsłon: 4 141

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj