piątek, 20 września 2019

Podniesiono pensje pracowników prokuratury

Podniesiono pensje pracowników prokuratury

W wyniku starań Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego i Bogdana Święczkowskiego Prokuratora Krajowego od 1 października 2019 roku wynagrodzenie zasadnicze wszystkich urzędników, asystentów i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury wzrośnie jednakowo o 450 złotych brutto oraz o odpowiednią kwotę dodatku z tytułu wysługi lat.

Tak więc w 2019 roku wyżej wymieni pracownicy otrzymają łącznie 650 złotych podwyżki. W historii prokuratury kwota takich podwyżek w skali roku nigdy nie miała miejsca. Jednocześnie od 1 stycznia 2020 roku planowana jest kolejna podwyżka w wysokości średnio  450 złotych brutto w przeliczeniu na 1 etat.

Przy uwzględnieniu tych podwyżek od 2016 r. do 2020 r. nastąpi wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników o 56,40 proc. (przeciętnie 1630 zł na etat).

W 2016 roku zreformowana prokuratura musiała zmierzyć się ze skutkami wieloletnich zaniechań w obszarze wynagrodzeń pracowników prokuratury. W latach 2010-2015 pensje tej grupy zawodowej pozostawały na niezmienionym poziomie.

Kierownictwo prokuratury niezwłocznie podjęło kroki, mające na celu stopniowe podnoszenie zarobków i urealnienie ich względem zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. W efekcie w latach 2016-2019 nastąpił wzrost funduszu wynagrodzeń osobowych pracowników z tytułu podwyżek płacy o 21,80 proc. (przeciętnie 890 zł na etat). Nadto w latach 2016 – 2019 Prokurator Krajowy przekazał na każdy etat kwotę 7560 zł brutto z przeznaczeniem na premie oraz nagrody.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-20
Data udostępnienia informacji: 2019-09-20
Liczba odsłon: 2 787