czwartek, 29 lipca 2021

Pomorski pion PZ skierował akt oskarżenia przeciwko policjantowi

Pomorski pion PZ skierował akt oskarżenia przeciwko policjantowi

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku skierował akt oskarżenia przeciwko funkcjonariuszowi Policji oraz innej wielokrotnie karanej osobie. Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie łącznie 44 przestępstw za które grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Zakres zarzutów

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku oskarżył funkcjonariusza Policji o popełnienie przestępstw m.in. przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 228 par. 3 kk oraz przekroczenia uprawnień poprzez ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji uzyskanej w związku z wykonywaniem czynności służbowych kwalifikowane z art. 231 par. 1 kk w zb. z art. 266 par. 2 kk, posiadania narkotyków kwalifikowane z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, posiadania bez wymaganego zezwolenia ponad 180 sztuk amunicji kwalifikowane z art. 263 par. 2 kk.

Kolejnemu oskarżanemu prokurator zarzucił udzielenie obietnicy korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa kwalifikowane z art. 229 par. 3 kk oraz nakłanianie do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez ujawnienie tajemnicy prawnie chronionej kwalifikowane z art. 18 par. 2 kk w zw. z art. 231 par. 1 kk w zb. z art. 266 par. 2 kk.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Zakres śledztwa

Śledztwo prowadzone przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczyło dokonanego od czerwca 2017 r. do marca 2018 r. w Łodzi, przekroczenia uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę interesu prywatnego.

W toku postępowania prokurator ustalił, że jeden z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi utrzymywał bliskie relacje z osobą wielokrotnie karaną, na prośbę której dokonał nieuprawnionych, nie mających związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi sprawdzeń w dostępnych dla funkcjonariuszy Policji bazach danych. Sprawdzeń dokonywał w zamian za obietnicę osiągnięcia korzyści majątkowych ze wspólnie prowadzonych przedsięwzięć biznesowych. Po dokonaniu sprawdzeń funkcjonariusz przekazywał dane osobie nieuprawnionej. W toku postępowania prokurator ustalił również szereg innych sprawdzeń, nie mających związku z wykonywanymi przez policjanta czynnościami służbowymi, które również dokonywane były na prośbę innych, nieuprawnionych osób. Z ustaleń śledztwa wynika, że niektóre ze sprawdzeń funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dokonywał za pośrednictwem swojego brata – funkcjonariusza łódzkiego Komisariatu Policji.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku wobec oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-29
Data udostępnienia informacji: 2021-07-28
Liczba odsłon: 2 166

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj