poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie przez prokuraturę zażalenia na postanowienie sądu o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Sławomira N.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie przez prokuraturę zażalenia na postanowienie sądu o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Sławomira N.

W poniedziałek (12.04.2021 r.) w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się konferencja z udziałem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego. Prokurator Generalny zapowiedział złożenie przez prokuraturę zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Sławomira N. podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz pranie brudnych pieniędzy. W ocenie Prokuratora Generalnego decyzja sądu jest bezzasadna. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratura cały czas prowadzi szereg czynności dowodowych, w tym o charakterze międzynarodowym. Aktualna jest więc obawa bezprawnego oddziaływania przez Sławomira N. na bieg postępowania i tym samym mataczenia w sprawie, tym bardziej, że podejrzany ma podwójne obywatelstwo, co wzmaga obawę ucieczki i ukrywania się przed organami ścigania.

Przesłanki do stosowania tymczasowego aresztowania

Prokurator Generalny wskazał, że prokuratura dysponuje solidnym materiałem dowodowym, przeciwko Sławomirowi N., co potwierdziły wcześniejsze decyzje sądu o konieczności tymczasowego aresztowania podejrzanego. Ostatnio, 4 marca 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł o konieczności dalszego stosowania wobec Sławomira N. najsurowszego środka zapobiegawczego. Prokurator Generalny zapowiedział, że w razie nieuwzględnienia zażalenia prokuratury na uchylenie tymczasowego aresztowania, rozważy skorzystanie z ustawowych uprawnień udostępnienia opinii publicznej materiału dowodowego zebranego w sprawie.

Zarzuty stawiane Sławomirowi N.

Prokurator Krajowy podkreślił, że zarzuty stawiane Sławomirowi N. dotyczą m.in. poważnych przestępstw korupcyjnych i nie mają charakteru politycznego. „W sierpniu 2020 r. podczas przeszukań ujawniono skrytki, a w nich środki finansowe, co do których mamy pewność, że były wykorzystywane i były w posiadaniu Sławomira N.” – mówił o materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie Prokurator Krajowy. Postępowanie, w którym zarzuty usłyszało 10 osób Prokurator Krajowy ocenił jako rozwojowe, zaznaczając, że Sławomir N. został obciążony przez współpodejrzanych.

Prokurator Krajowy zaznaczył, że uchylenie tymczasowego aresztowania przez sąd może opóźnić bądź utrudnić realizację celów międzynarodowego śledztwa prowadzonego przy ogromnym zaangażowaniu służb polskich i ukraińskich.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-12
Data udostępnienia informacji: 2021-04-12
Liczba odsłon: 2 568