czwartek, 11 października 2018

Prokurator Krajowy na IV Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018

Prokurator Krajowy na IV Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018

Czwarte Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa - CYBERSEC 2018, coroczna konferencja poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa, odbyła się w dniach 8 – 9 października 2018 roku w Krakowie.

Spotkali się eksperci z wielu państw

Wśród gości forum byli między innymi Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa Antonio Missiroli, Kierownik Europejskiego Centrum Cyberprzestępczości EUROPOL-u Steven Wilson, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, a także Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz.

Podobnie jak w latach ubiegłych, organizator forum, Instytut Kościuszki, zaprosił do Krakowa najważniejsze osoby zajmujące się tematyką cyberbezpieczeństwa. Wśród ponad 140 prelegentów konferencji znajdowali się między innymi przedstawiciele globalnych firm, jak między innymi: John Frank wiceszef Microsoft, EU Government Affairs, Pablo Chavez wiceprezes Google Cloud, Edna Conway Chief Security Officer, Global Value Chain w Cisco, a także eksperci jak: Melissa Hathaway była doradczyni George’a W. Busha i Baracka Obamy ds. cyberbezpieczeństwa, aktualnie ekspert Instytutu Kościuszki, Christopher Painter pierwszy w historii koordynator kwestii cyberbezpieczeństwa w Departamencie Stanu USA, Ambasador Sorin Ducaru były zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa, pracownik naukowy Hudson Institute, Katie Moussouris najbardziej znana hackerka i pionierka bug bounty mających na celu szukanie luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu komputerowym, założycielka i CEO Luta Security.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski był jednym z prelegentów panelu poświęconego rozwojowi cyberprzestępczości.

Wystąpienie Prokuratora Krajowego

W czasie panelu Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski mówił m.in. o znaczeniu współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Globalna dostępność serwisów elektronicznych oznacza, że cyberprzestępczość przybiera wymiar międzynarodowy. Nawet tak prosta rzecz jak wysyłanie wiadomości przez Internet między osobami będącymi w tym samym kraju, z których jedna korzysta z usług dostawcy przebywającego poza granicami danego państwa, zawiera w sobie element międzynarodowy. Efektywna i podjęta we właściwym czasie współpraca pomiędzy państwami jest niezbędna do zapewnienia sukcesu w dochodzeniach i w śledztwach związanych z cyberprzestępstwami. Pomimo istniejących już wzajemnych umów dotyczących współpracy prawnej, nadal konieczne jest ustanawianie procedur pozwalających na szybką reakcję i międzynarodową współpracę. Panuje powszechna zgoda co to tego, że cyberprzestępczość jest problemem, który wymaga natychmiastowej i skoordynowanej reakcji międzynarodowej – podkreślił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

W Polsce podejmowane są wszelkie dostępne działania, aby powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w zakresie zwalczania cyberprzestępczości były dobrze przygotowane do współpracy z Policją i pozostałymi partnerami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań karnych.

W związku z wyzwaniem, jakim jest walka z cyberprzestępczością, w Prokuraturze Krajowej stworzony został Dział do Spraw Cyberprzestępczości, a wykonujący w nim obowiązki prokuratorzy zajmują się monitoringiem i nadzorowaniem najpoważniejszych spraw dotyczących cyberprzestępczości. W prokuraturach regionalnych powołano pełnomocników do spraw cyberprzestępczości, zaś zadania z tego zakresu w prokuraturach okręgowych powierzone zostały działom do spraw informatyzacji i cyberprzestępczości – mówił Bogdan Święczkowski.

Prokurator Krajowy zauważył, że w ramach wykonywanych obowiązków prokuratorzy Działu do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Krajowej zajmują się również zagadnieniami związanymi z obrotem międzynarodowym w tych sprawach, biorą udział w konferencjach, spotkaniach i pracach grup roboczych zajmujących się cyberprzestępczością w Europie. W ramach tych prac aktywnie uczestniczą w pracach Eurojustu, Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Office Drugs and Crime UNODOC), pracach Komisji Europejskiej (Cybercrime Convention Committee T-CY) oraz innych inicjatywach. Równie aktywnie prokuratorzy uczestniczą w spotkaniach i konferencjach, które odbywają się w kraju i są poświęcone cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwu. W ramach zwalczania cyberprzestępczości nawiązano stałą współpracę z Komendą Główną Policji Biurem do Spraw Cyberprzestępczości, a także pozostałymi służbami zajmującymi się tą tematyką.

Prokuratorzy Działu aktywnie uczestniczyli też w tworzeniu programu szkoleniowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poświęconego cyberprzestępczości, w ramach którego do końca stycznia 2019 roku przeszkolonych zostanie blisko 1000 prokuratorów z powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Prokuratorzy Działu do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Krajowej biorą ponadto udział we wszystkich inicjatywach dotyczących cyberbezpieczeństwa, organizowanych przez takie instytucje jak Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Banków Polskich, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i inne – wskazywał Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. 

Czym jest CYBERSEC Forum

CYBERSEC Forum to coroczna konferencja, poświęcona strategicznym aspektom cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie stanowi platformę współpracy pomiędzy rządami, organizacjami międzynarodowymi oraz kluczowymi podmiotami sektora prywatnego.

Gośćmi i panelistami CYBERSEC Forum są eksperci, którzy mają wpływ na kierunki rozwoju strategii i polityk dla cyberbezpieczeństwa oraz dla cyfrowych technologii przyszłości.

Prezentacje i panele dyskusyjne na tegorocznym CYBERSEC Forum toczyły się w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. W trakcie konferencji odbyło się kilka paneli dyskusyjnych poświęconych koncepcji Cyfrowego Trójmorza. Jest to idea zapoczątkowana przez Instytut Kościuszki, której celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i przyspieszenie transformacji cyfrowej regionu. Inicjatywa była omawiana w czasie ostatniego szczytu państw Trójmorza w Bukareszcie. Krakowska konferencja była okazją do kontynuacji tej dyskusji.

Tegorocznej konferencji towarzyszyła wystawa „Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Niepodległej” przybliżająca wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii i informatyki, a tym samym popularyzująca historię Polski w setną rocznicę odzyskania niepodległości.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-11
Data udostępnienia informacji: 2018-10-11
Liczba odsłon: 1 476