środa, 21 marca 2018

Prokurator Krajowy na rocznej naradzie prokuratorów regionu białostockiego

Prokurator Krajowy na rocznej naradzie prokuratorów regionu białostockiego

20 i 21 marca 2018 roku odbyła się narada roczna Prokuratora Regionalnego w Białymstoku i prokuratorów regionu białostockiego z udziałem I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego - Bogdana Święczkowskiego i Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego - Jarosława Dusia.

Naradę otworzyła Prokurator Regionalna w Białymstoku –  Elżbieta Pieniążek, która powitała wszystkich uczestników i zaproszonych gości. Następnie głos zabrał I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, który podziękował prokuratorom za całoroczną pracę. Podkreślił wzrost wpływu spraw do prokuratur w całym kraju, co świadczy o zwiększeniu zaufania obywateli do organów ścigania. Wskazał na zwiększenie liczby etatów asystentów prokuratorów oraz na nowość, czyli utworzenie stanowisk eksperckich, co pozwala na zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów m.in. z zakresu ekonomii i informatyki, którzy wspomogą prokuratorów przy prowadzeniu skomplikowanych spraw gospodarczych oraz z zakresu cyberprzestępczości. Prokurator Krajowy podkreślił znaczenie zabezpieczeń majątkowych i konfiskaty rozszerzonej dla właściwej reakcji karnej na popełnione czyny zabronione, zwłaszcza w kontekście pozbawienia sprawców owoców ich przestępczej działalności. Prokurator Bogdan Święczkowski zapowiedział rozpoczęcie projektu modernizacji systemu informatycznego prokuratur rejonowych. Wskazał również na skuteczne działania Ministerstwa Sprawiedliwości i kierownictwa Prokuratury Krajowej, które umożliwiły pozyskanie dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki dla kadry urzędniczej powszechnych jednostek prokuratury. Kończąc swoje wystąpienie wyraził zadowolenie z osiągniętych wyników, jednocześnie zasygnalizował potrzebę poprawy osiągnięć w zakresie zmniejszenia liczby spraw długotrwałych i zintensyfikowania działań zmierzających do podniesienia wartości zabezpieczonego mienia.

Zastępca Prokuratora Regionalnego Paweł Sawoń omówił wyniki pracy jednostek prokuratury regionu białostockiego, zwracając szczególną uwagę na odnotowaną poprawę w stosunku do lat poprzednich w zakresie efektywności ścigania przestępstw, zmniejszenia liczby umorzeń z powodu niewykrycia sprawcy, podniesienia skuteczności kierowanych środków odwoławczych i wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponadto zwrócił uwagę na obszary pracy prokuratorów wymagające poprawy oraz problemy wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek. W trakcie dyskusji przedstawiono propozycje rozwiązań w tym zakresie.

Następnie głos zabrali Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Agnieszka Ostapowicz i Naczelnik Wydziału III Organizacyjno – Sądowego – Marcin Faszcza, którzy szczegółowo omówili wyniki osiągnięte przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku. Następnie Prokuratorzy Okręgowi przedstawili efekty pracy reprezentowanych przez siebie jednostek.

Naradę zakończyła Prokurator Regionalna dziękując za dotychczasową współpracę  i życząc dalszych sukcesów.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-03-21
Data udostępnienia informacji: 2018-03-21
Liczba odsłon: 2 926