czwartek, 25 lipca 2019

Prokurator Krajowy odznaczony Medalem 100-lecia utworzenia Policji Państwowej

Prokurator Krajowy odznaczony Medalem 100-lecia utworzenia Policji Państwowej

Święto Policji zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu 1995 roku. Obchodzone jest w rocznicę powołania Policji Państwowej 24 lipca 1919 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne uroczystości przypadają w setną rocznicę powołania tej Służby w II RP.

24 lipca 2019 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie uroczystość otworzył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. W trakcie uroczystości 13 osobom wręczono Medal 100-lecia utworzenia Policji Państwowej.

Medalem tym został również uhonorowany I Zastępca Prokuratora Generalnego –  Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Ponadto Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali prokuratorzy: Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej Barbara Sworobowicz, Naczelnik Wydziału Nadzoru nad Czynnościami Operacyjno-Rozpoznawczymi Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej Aleksander Tomaszuk oraz prokurator Prokuratury Okręgowej w Krośnie Aurelia Skiba.

Podczas uroczystości mającej miejsce 22 lipca br. w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie  zostali  również odznaczeni:  Srebrnymi Medalami Za Zasługi dla Policji: Naczelnik Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie Maciej Florkiewicz, Naczelnik Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku Olimpia Gapanowicz.

Brązowe Medale Za Zasługi dla Policji otrzymali: Naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Robert Gabryszak, prokurator Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie Antoni Markocki oraz prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu Joanna Pawlik-Czyniewska.

26 lipca 2019 roku, podczas uroczystej zbiórki z okazji Święta Policji w Pałacu Belwederskim w Warszawie, odbyło się  uroczyste wręczenie nowego sztandaru Komendy Głównej Policji.

Oficjalnego przekazania sztandaru na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka dokonała Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, której towarzyszył Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla KGP Grzegorz Piechowiak.

Uroczystość ta była także okazją do uhonorowania 21 osób Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej.

W gronie odznaczonych  znaleźli się: Zastępca Prokuratora Generalnego do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Beata Marczak oraz Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek.

Policję i prokuraturę łączy wspólny cel, jakim jest ściganie przestępstw. Instytucje te wzajemnie się uzupełniają, a wręczone medale odzwierciedlają doskonałą współpracę między nimi. Odznaczenie Prokuratora Krajowego i pozostałych ww. prokuratorów winno być traktowane jako medal dla wszystkich prokuratorów, którzy każdego dnia wspólnie z funkcjonariuszami Policji dbają o bezpieczeństwo Polaków.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-25
Data udostępnienia informacji: 2019-07-29
Liczba odsłon: 2 878