czwartek, 04 lutego 2021

Prokurator oskarżył członków zorganizowanej grupy przestępczej o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem napędowym

Prokurator oskarżył członków zorganizowanej grupy przestępczej  o oszustwa podatkowe przy obrocie olejem napędowym

Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko trzem członkom zorganizowanej grupy przestępczej, którzy posługując się nierzetelnymi fakturami VAT dokumentującymi rzekome transakcje zakupu i sprzedaży oleju napędowego doprowadzili do uszczuplenia podatku VAT na kwotę około 5 milionów złotych. Przestępczy proceder miał miejsce w latach 2010-2011 w Legnicy, Bolesławcu i innych miejscowościach na terenie kraju. Dotyczył on działalności spółki z.o.o. z siedzibą w Legnicy. Aktem oskarżenia objęci zostali prezes spółki, jej prokurent i równocześnie dyrektor oraz osoba faktycznie zajmująca się sprawami spółki.

Mechanizm przestępczego procederu

Spółka o kapitale zakładowym 5.000 złotych powstała w październiku 2009 roku, początkowo jej siedzibą był Konin. Miała prowadzić działalność gospodarczą w zakresie hurtowego handlu paliwami płynnymi, na co uzyskała decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  na okres 10 lat. W styczniu 2010 roku funkcję prezesa spółki objął pochodzący z Gdańska  oskarżony Bogdan C, który udzielił prokury do jej reprezentowania Ryszardowi K. z Legnicy. Dokonano również zmiany siedziby spółki na  adres legnicki. Jako miejsce działalności gospodarczej spółki podano miejscowość położoną pod Bolesławcem. W oparciu o dowody zgromadzone w śledztwie, w tym w oparciu o wyniki kontroli skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu, ustalono, że spółka prowadziła działalność jedynie na początku jej istnienia tj. od maja do grudnia 2010 roku.  W tym czasie posiadała zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec. W ramach tej działalności dokonywała na bazie pod Bolesławcem odpraw paliwa zakupionego w Niemczech, a następnie dostarczała paliwo do końcowych odbiorców.  Po tym krótkim okresie, w latach 2011 i 2012 spółka ta nie prowadziła już żadnej działalności gospodarczej. Była wykorzystywana do popełniania przestępstw m.in. wystawiania nierzetelnych faktur VAT, których następnie używano do nieuprawnionego obniżenia podatku VAT przez jej rzekomych kontrahentów, którymi były dwie spółki z Poznania. Działając w ten sposób oskarżeni wystawili łącznie około 3000 nierzetelnych faktur VAT dokumentujących w rzeczywistości niedokonane transakcje sprzedaży paliw płynnych  o łącznej wartości  ponad 300 milionów złotych. W  okresie kilku miesięcy 2010 roku, kiedy spółka prowadziła działalność gospodarczą na bazie w okolicy Bolesławca, dokąd sprowadzała i gdzie sprzedawała paliwo,  oskarżeni sami wykorzystywali do rozliczeń podatku VAT nierzetelne faktury  sprzedaży  dla tej spółki oleju napędowego przez inne podmioty z Poznania i Legnicy,  które to transakcje w ogóle nie miały miejsca. W każdym miesiącu w okresie od maja do grudnia 2010 roku przy posłużeniu się fikcyjnymi fakturami na zakup paliwa oskarżeni  wykazywali nadwyżki podatku naliczonego od zakupów nad podatkiem należnym Skarbowi Państwa ze sprzedaży paliwa. Posłużenie się nierzetelnymi fakturami na zakup paliwa spowodowało nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, a następnie podanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych VAT-7 w zakresie kwot podatku naliczonego VAT, co ostatecznie skutkowało spowodowaniem uszczuplenia podatkowego w kwocie około 5 milionów złotych. W tym przestępczym procederze każdy z oskarżonych realizował określone czynności.

Zarzuty aktu oskarżenia

Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą udziału w zorganizowanej  grupie przestępczej, oszustw podatkowych w stosunku do  mienia znacznej wartości oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Obejmują okres działalności gospodarczej spółki  w roku 2010 i rozliczania się z podatku VAT za ten okres w 2011 roku.

Zagrożenie surowymi  karami  

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą surowe kary pozbawienia wolności i wysokie grzywny oraz przepadek korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-04
Data udostępnienia informacji: 2021-02-03
Liczba odsłon: 836