czwartek, 22 lipca 2021

Prokurator pionu PZ przekazał Straży Pożarnej sprzęt odebrany „mafii tytoniowej”

Prokurator pionu PZ przekazał Straży Pożarnej sprzęt odebrany „mafii tytoniowej”

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przekazał strażakom sprzęt, który będzie im służył do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Jest to już kolejne wsparcie instytucji walczących z epidemią ze strony pionu PZ Prokuratury Krajowej, ponieważ już w styczniu 2021 roku Zachodniopomorski Wydział PZ PK przekazał szpitalom i Policji sprzęt o wartości 3 milionów złotych, który został odebrany mafii Vat-owskiej, natomiast w marcu 2021 roku Dolnośląski Wydział PZ PK przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej.

Sprzęt trafi do Straży Pożarnej

Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją tytoniu. Wśród przekazanych przedmiotów jest zarówno generator prądu, agregat prądotwórczy, kompresory powietrza i pompa próżniowa. Przedmioty zostały przekazane Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej m. st. Warszawy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Moc przekazanych generatorów i agregatów jest wystarczająca do zasilenia małej szkoły lub szpitala.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie strażakom, zabezpieczonego od „mafii tytoniowej” sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Nielegalna produkcja tytoniu

Śledztwo prowadzone przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która prowadziła nielegalną produkcję papierosów, a następnie zajmowała się wprowadzaniem ich do obrotu. Na skutek działania grupy doszło do uszczuplenia należności publiczno prawnych w wysokości ponad 88 milionów złotych. W toku postępowania prokurator ustalił, ze grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 97 milionów sztuk papierosów o wartości prawie 68 milionów złotych. Papierosy były oznaczone podrobionym znakiem towarowym jednej ze znanych marek.

Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 25 osób z których 6 jest tymczasowo aresztowanych.

Śledztwo jest prowadzone wspólnie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie. Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Poprzednio prokurator przekazał szpitalom i Policji sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej

Należy przypomnieć, że już w styczniu 2021 roku  prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych o czym na konferencji prasowej poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wszystkie zabezpieczone wówczas przedmioty zostały zajęte w toku postępowania prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wśród przedmiotów był zarówno sprzęt elektroniczny, przekazany na wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy przekazane policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Natomiast w marcu 2021 roku prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przekazał szpitalom sprzęt odebrany mafii tytoniowej.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-07-22
Data udostępnienia informacji: 2021-07-21
Liczba odsłon: 4 152

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj