poniedziałek, 29 marca 2021

Prokurator przekazał szpitalom sprzęt odebrany „mafii tytoniowej”

Prokurator przekazał szpitalom sprzęt odebrany „mafii tytoniowej”

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przekazał szpitalom sprzęt, który będzie je wspomagał w walce z epidemią Covid -19. Jest to już kolejne wsparcie szpitali ze strony pionu PZ Prokuratury Krajowej, ponieważ już w styczniu 2021 roku Zachodniopomorski Wydział PZ PK przekazał szpitalom i Policji sprzęt o wartości 3 milionów złotych, który został odebrany mafii Vat-owskiej.

Sprzęt trafi do opolskich szpitali

Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją tytoniu. Wśród przekazanych przedmiotów jest zarówno agregat prądotwórczy i kompresory. Przedmioty zostały przekazane Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu w Opolu zgodnie ze zgłoszonym przez te instytucje zapotrzebowaniem. Zamontowanie agregatów i kompresorów z pewnością zwiększy bezpieczeństwo zasilania urządzeń wykorzystywanych w celu diagnostyki i leczenia pacjentów.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie szpitalom, zabezpieczonego od „mafii tytoniowej” sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Nielegalna produkcja tytoniu

Śledztwo prowadzone przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która prowadziła nielegalną produkcję papierosów, a następnie zajmowała się wprowadzaniem ich do obrotu. Na skutek działania grupy doszło do uszczuplenia należności publiczno prawnych w wysokości ponad 67 milionów złotych. W toku postępowania prokurator ustalił, ze grupa mogła wprowadzić do obrotu 99 milionów sztuk papierosów o wartości prawie 70 milionów złotych.

Dotychczas zarzuty w sprawie usłyszało 11 osób.

Śledztwo jest prowadzone wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Opolskim Urzędem Celno – Skarbowym. Postępowanie ma charakter rozwojowy, prokuratorzy planują dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Poprzednio prokurator przekazał szpitalom i Policji sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej

Należy przypomnieć, że już w styczniu 2021 roku  prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych o czym na konferencji prasowej poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wszystkie zabezpieczone wówczas przedmioty zostały zajęte w toku postępowania prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wśród przedmiotów był zarówno sprzęt elektroniczny, przekazany na wyposażenie szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy przekazane policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-03-29
Data udostępnienia informacji: 2021-03-26
Liczba odsłon: 880