czwartek, 04 kwietnia 2019

Prokuratura Krajowa wnosi o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Rejonowego w Szczecinie

Prokuratura Krajowa wnosi o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Rejonowego w Szczecinie

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Izabeli E. – sędziego Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. Został on skierowany 2 kwietnia 2019 roku do Sądu Dyscyplinarnego w Warszawie.

Przekroczenie uprawnień i ukrycie dokumentów

Prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej chce postawić sędzi Izabeli E. dwa zarzuty popełnienia przestępstw przekroczenia uprawnień poprzez usunięcie dokumentów z akt sądowych. Zarzucane sędzi przestępstwa zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania wskazuje, że sędzia prowadząc postępowanie w sprawie ustanowienia opieki prawnej dla małoletniego, wydała na jednej z rozpraw zarządzenie o odroczeniu rozprawy na kolejny termin. Kolejno dostrzegła potrzebę zmiany terminu rozprawy na wcześniejszy, co było w interesie małoletniego dziecka. Jednakże zamiast dokonać zmiany uprzednio wydanego zarządzenia o wyznaczeniu rozprawy usunęła zarządzenie z akt sprawy. Następnie po przerobieniu jego treści w systemie informatycznym wygenerowała je w nowym brzmieniu, ustalając nowy termin rozprawy na wcześniejszy, a zarządzenie o takiej treści wpięła do akt.

Śledztwo pozwoliło również ustalić, iż w 2017 roku sędzia rozpoznając jedną ze spraw dotyczących leczenia odwykowego  orzekła o takim leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. Sekcja wykonawcza sądu nie mogła wykonać tego postanowienia, gdyż wskazany w postanowieniu ośrodek był zakładem jedynie dla kobiet, gdzie nie przyjmowano mężczyzn. Z tego powodu sędzia, nie mając ku temu podstaw prawnych, wydała nowe postanowienie ustalając obowiązek leczenia odwykowego w warunkach ambulatoryjnych. Zignorowała tym samym fakt, że według prawomocnego postanowienia leczenie miało być przeprowadzone w warunkach stacjonarnych w zakładzie leczenia odwykowego. Po wskazaniu sędziemu przez pracowników sekretariatu sprzeczności w wydanych decyzjach sędzia usunęła z akt przedmiotowej sprawy niezasadnie wydane postanowienie.

Następnie po dokonaniu przerobienia treści dokumentu w systemie informatycznym, umieściła w aktach postanowienie ze wskazaniem, że obowiązek poddania uczestnika leczeniu ma odbyć się w warunkach stacjonarnych.

Wydział Spraw Wewnętrznych złożył wniosek

Zgodnie z art. 80 ustawy z 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego.

Jednocześnie art. 13 kodeksu postępowania karnego nakłada na prokuratora obowiązek uzyskania takiego zezwolenia. Bez tego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedopuszczalne jest pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

Wobec powyższego Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do sądu dyscyplinarnego wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Izabelę E. – sędziego Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-04
Data udostępnienia informacji: 2019-04-04
Liczba odsłon: 1 820