piątek, 21 maja 2021

Prokuratura Okręgowa w Koninie: zatrzymano 7 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Prokuratura Okręgowa w Koninie: zatrzymano 7 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT

12 maja 2021 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Koninie funkcjonariusze Policji zatrzymali 7 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych w związku z fikcyjnym obrotem produktami rolniczymi. Zatrzymane osoby były powiązane z warszawską spółką z branży rolniczej.

Straty Skarbu Państwa przekroczyły 74 mln zł – mechanizm wyłudzeń

Jak ustalono, na skutek przestępczej działalności grupy funkcjonującej w latach 2014-2017 r.  doszło do uszczuplenia podatkowego w wysokości przekraczającej 74 mln zł. Przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu, bez opodatkowania, na terytorium Polski śruty sojowej lub soi, z wykorzystaniem łańcucha powiązanych spółek, które jedynie pozorowały obrót towarem. Spółka z siedzibą w Warszawie, jako faktyczny nabywca towaru, nie wykazywała w składanych deklaracjach należnego podatku, odliczając podatek naliczony z nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne transakcje.

Udziałowcami i osobami zarządzającymi spółkami pozorującymi prowadzenie działalności gospodarczej były osoby z zamkniętego kręgu, powiązane ze sobą towarzysko lub rodzinnie. W przestępczą działalność, w różnych jej okresach zaangażowanych było łącznie kilkanaście spółek.
Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia szeregu oszustw, w tym podatkowych, poświadczania nieprawdy w dokumentach, jak i posługiwania się takimi dokumentami.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 2 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec 5 pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, w tym wobec 2 osób zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 250 000 zł.

Za czyny zarzucane podejrzanym grozi kara 25 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-21
Data udostępnienia informacji: 2021-05-20
Liczba odsłon: 1 081