wtorek, 06 kwietnia 2021

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie: zatrzymania w związku z korupcją w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie

Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie: zatrzymania w związku z korupcją w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie

28 i 30 marca 2021 r. na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie funkcjonariusze Oddziału Żandarmerii Wojskowej zatrzymali dwóch żołnierzy w czynnej służbie wojskowej w związku z korupcją przy powoływaniu do zawodowej służby wojskowej w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Jednostka ta jest częścią elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.

Dowódca usłyszał zarzuty korupcyjne

Dowódca 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk Marcin M. usłyszał zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 000 zł i 6 000 zł w zamian za powołanie dwóch osób  do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Nadto, Marcinowi P. zarzucono, że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. kilkudziesięciokrotnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych.

Powoływanie się na wpływy

Drugi z zatrzymanych plut. Jacek T. usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji, poprzez podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy – powołania do zawodowej służby wojskowej w 6 . Batalionie Dowodzenia w Krakowie w zamian za przyjęcie korzyści majątkowej w kwotach po 10 000 zł i 6 000 zł dla dowódcy ppłka Marcina M. Jackowi T. zarzucono również posiadanie marihuany.

Dowódca tymczasowo aresztowany

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec dowódcy batalionu ppłka Marcina M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wobec Jacka T. prokurator zastosował dozór Policji, poręczenie majątkowego w kwocie 15 000 zł, zakaz kontaktowania się z ustalonymi osobami. Prokurator zawiesił Jacka P. w czynnościach służbowych żołnierza.

Podejrzanemu ppłk. Marcinowi P. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, zaś Jackowi T. kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-04-06
Data udostępnienia informacji: 2021-04-06
Liczba odsłon: 2 128