poniedziałek, 10 maja 2021

Prokuratura Regionalna w Lublinie: zatrzymania i tymczasowe aresztowania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w związku z obrotem paliwami

Prokuratura Regionalna w Lublinie: zatrzymania i tymczasowe aresztowania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w związku z obrotem paliwami

5 i 7 maja 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z Podlaskim Urzędem Celno - Skarbowym, zatrzymali 9 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT i innych należności publicznoprawnych w związku z nielegalnym obrotem paliwami. Do zatrzymań doszło na terenie województwa mazowieckiego.

Zatrzymania są wynikiem śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2016-2018, której działalność doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu VAT, akcyzy i opłaty paliwowej na kwotę ponad 200 mln złotych.

Łańcuch pozorowanych transakcji

Jak ustalono, trzy niemieckie spółki nabywały w litewskiej firmie olej napędowy w ilości około 160 cystern miesięcznie. Następnie, olej ten był przewożony do Niemiec, gdzie zmieniano jego przeznaczenie na olej smarowy. W rzeczywistości towar dalej odpowiadał jednak parametrom oleju napędowego.

Na dalszym etapie fikcyjnych transakcji, niemieckie spółki sprzedawały olej smarowy na rzecz szeregu firm zarejestrowanych na Łotwie, które pełniły rolę „znikających podatników”. Finalnie, po przetransportowaniu z Niemiec na teren Polski, olej smarowy trafiał do odbiorców jako olej napędowy, bez płacenia podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej.

Straty Skarbu Państwa sięgnęły 32 mln złotych

Wykazując fikcyjne dostawy wewnątrzwspólnotowe na Łotwę, jednocześnie dokonując zmiany przeznaczenia towaru, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dokonali uszczuplenia bądź narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnych na łączną kwotę ponad 32 mln złotych.

Usłyszeli zarzuty

Dwóm zatrzymanym prokurator ogłosił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, pozostałym osobom zarzucono udział w zorganizowanej grupie. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych.

Tymczasowe aresztowania

Na wniosek prokuratora, wobec trzech zatrzymanych, w tym dwóch osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego  oraz dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju.

Śledztwo jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-05-10
Data udostępnienia informacji: 2021-05-10
Liczba odsłon: 1 463