Prokuratura składa zażalenie na decyzję sądu o warunkowym areszcie dla posła Stanisława G.