wtorek, 28 września 2010

Propozycje zmian w ustawie o prokuraturze

Propozycje zmian w ustawie o prokuraturze

Niemal półroczny okres, który upłynął od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o prokuraturze, wykazał wiele niedoskonałości przepisów normujących funkcjonowanie tej instytucji. Powoduje to konieczność przygotowania projektu zmian przepisów zawartych w różnych aktach prawnych. Prace nad nowymi rozwiązaniami zostały podjęte w Prokuraturze Generalnej i prowadzone będą przy szerokim udziale wszystkich prokuratorów, którzy przedstawią własne propozycje rozwiązań.

Niemal półroczny okres, który upłynął od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o prokuraturze, wykazał wiele niedoskonałości przepisów normujących funkcjonowanie tej instytucji. Powoduje to konieczność przygotowania projektu zmian przepisów zawartych w różnych aktach prawnych. Prace nad nowymi rozwiązaniami zostały podjęte w Prokuraturze Generalnej i prowadzone będą przy szerokim udziale wszystkich prokuratorów, którzy przedstawią własne propozycje rozwiązań.

Prokurator Generalny zwraca się do wszystkich prokuratorów mających koncepcję tego rodzaju zmian o nadsyłanie propozycji do Biura Prokuratora Generalnego.

Jednym najistotniejszych elementów, które powinny znaleźć się w projektowanej nowelizacji jest zwłaszcza precyzyjne uregulowanie statusu i zasad działania Krajowej Rady Prokuratury, przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań zawartych w przepisach normujących ustrój i funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, mając też na uwadze specyfikę prokuratury i funkcji Prokuratora Generalnego. Celowym może okazać się opracowanie odrębnej ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury.

Równie ważne jest określenie uprawnień prokuratury oraz Prokuratora Generalnego należnych organowi ochrony prawnej, który powinien posiadać ustrojowe gwarancje zapewniające niezależność prokuratorów przy realizacji ich ustawowych zadań.

Wydział Informacji i Kontaktów z Mediami

Biuro Prokuratora Generalnego

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-09-28
Data udostępnienia informacji: 2010-09-28
Liczba odsłon: 1 153