wtorek, 08 października 2019

Przełomowe działania prokuratury w zakresie zabezpieczania przestępczego mienia

Przełomowe działania prokuratury w zakresie zabezpieczania przestępczego mienia

W swojej działalności zreformowana w 2016 roku prokuratura szczególną wagę przykłada do ścigania przestępczości zorganizowanej, finansowej i gospodarczej. Dotychczasowe działania prokuratury na tym obszarze przed 2016 rokiem należy uznać za dalece niewystarczające. Ocena ta dotyczy zarówno aktywności prokuratury związanej z wszczynaniem postępowań przeciwko dużym grupom przestępczym, ale również podejmowanych czynności zmierzających do odzyskania skradzionego mienia.

Ta ostatnia praktyka w pewnym zakresie wynikała z funkcjonujących rozwiązań prawnych, które w niedostateczny sposób zabezpieczały interes państwa i obywateli. Sytuacja ta odwróciła się po wejściu w życie 27 kwietnia 2017 roku nowelizacji kodeksu karnego, która m.in. wprowadziła instytucję „konfiskaty rozszerzonej”, czyli możliwość szerokiego zabezpieczenia majątku pochodzącego z przestępstw już na etapie śledztwa.

„Konfiskata rozszerzona” w połączeniu z determinacją prokuratury w ściganiu przestępczości pozwoliła na osiągnięcie imponujących rezultatów w zakresie zabezpieczenia mienia.

I tak w 2015 roku wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wynosiła nieco ponad 755 mln złotych, podczas gdy w samej tylko pierwszej połowie 2019 roku osiągnęła już niemal 3,3 mld złotych, a więc ponad 4 razy więcej.
Na wysokość kwoty zabezpieczonej w roku 2019 złożyło się także mienie zabezpieczone w toku śledztwa prowadzonego we współpracy z amerykańskimi organami ścigania przeciwko kartelom narkotykowym. Wartość zabezpieczonego mienia wyniosła w tym przypadku aż 1,4 mld złotych.

Skuteczność zreformowanej prokuratury w zakresie zabezpieczenia przestępczego mienia jest szczególnie dobrze widoczna, gdy porówna się jej wyniki z pierwszymi latami funkcjonowania prokuratury, w której rozdzielono funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. We wspomnianym 2019 roku wartość zabezpieczonego mienia było 20 razy większa niż w 2011 roku, a więc pierwszym pełnym roku po rozdzieleniu funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, które nastąpiło w marcu 2010 roku.

Wzrostowi skuteczności zreformowanej prokuratury w zakresie zabezpieczenia mienia o przestępczym pochodzeniu towarzyszy zdecydowany wzrost skutecznych aktów oskarżenia, które kończą się bezwzględnymi karami pozbawienia wolności. W przypadku przestępczości polegającej na wyłudzeniach podatku VAT w 2013 roku skazanych na taką karę zostało 26 oskarżonych, a w pierwszej połowie 2019 roku już 64. W odniesieniu do wszystkich spraw prowadzonych przez prokuraturę istotnie spadła także liczba osób uniewinnionych. W 2018 r. w stosunku do 2015 r. nastąpił spadek liczby takich osób o 12 proc.

Liczby te, będące dowodem jakości pracy prokuratorów oznaczają, że mienie zabezpieczonego w toku śledztw ostatecznie trafi do Skarbu Państwa lub do pokrzywdzonych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-10-08
Data udostępnienia informacji: 2019-10-08
Liczba odsłon: 824