środa, 29 października 2014

Przestępstwa z nienawiści – metodyka prowadzenia postępowań

Przestępstwa z nienawiści – metodyka prowadzenia postępowań

Prokurator Generalny Andrzej Seremet skierował do Prokuratorów Apelacyjnych metodykę prowadzenia spraw dotyczących przestępstw z nienawiści popełnianych z wykorzystaniem Internetu.

Wykorzystanie Internetu do popełniania przestępstw z nienawiści jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na trudności w identyfikacji sprawców stąd w metodyce poświęcono dużo uwagi zabezpieczaniu i utrwalaniu dowodów.

Metodyka szczegółowo opisuje techniczne aspekty zabezpieczania dowodów, w tym przeszukiwania zawartości urządzeń pracujących w sieci i wykorzystywanych do przekazywania treści i obrazów będących przedmiotem postępowania. Metodyka akcentuje aby w toku działań zmierzających do dokonywania ustaleń w Internecie prowadzący postępowanie uwzględniali uwarunkowania związane z funkcjonowaniem tzw. głębokiej (Deep Web) i ciemnej części sieci (Dark Web).

Prokurator Generalny podkreśla, aby w przypadku postępowania przygotowawczego wszczętego o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego prokuratorzy z urzędu kierowali do osób świadczących usługi elektroniczne zawiadomienie wskazujące na bezprawny charakter danych zamieszczanych w Internecie przez tegoż usługodawcę- o ile wcześniej dane te nie zostały usunięte.

Metodyka zawiera też wskazówki dotyczące działań jakie należy podąć w przypadku ustalenia, że treść lub obraz stanowiący przedmiot postępowania zostały zamieszczone na stronie partii politycznej lub stowarzyszenia.

Prokurator Generalny zaleca prokuratorom, aby w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści podejmowali współpracę z innymi instytucjami i organami państwowymi oraz pozarządowymi, jak również z Europolem i Eurojustem.

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami
Prokuratury Generalnej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-10-29
Data udostępnienia informacji: 2014-10-29
Liczba odsłon: 3 419