czwartek, 28 stycznia 2021

Psychiatra podejrzana o fałszowanie dokumentacji medycznej

Psychiatra podejrzana o fałszowanie dokumentacji medycznej

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dokonali zatrzymania biegłej lekarz psychiatry, której prokurator przedstawił łącznie 25 zarzutów i zastosował wobec niej środki zapobiegawcze.

Usłyszała zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku przedstawił zatrzymanej 25 zarzutów dotyczących m.in. poświadczenia nieprawdy w dokumentacji medycznej kwalifikowanych z art. 271 par. 1 kodeksu karnego.

Czyny zarzucane podejrzanej zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zawiesił podejrzaną w wykonywaniu zawodu

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju oraz zawieszenia podejrzanej w wykonywaniu zawodu lekarza. Ponadto prokurator dokonał zabezpieczenia majątku podejrzanej w wysokości 111 tysięcy złotych.

Śledztwo dotyczące oszustw na policjanta

Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku śledztwo dotyczące transgranicznej grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą tzw. na policjanta. Jeden z członków grupy Sandro B., wobec którego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania,  w toku postępowania powoływał się na fakt leczenia psychiatrycznego. Prokurator dokonał weryfikacji dokumentacji medycznej podejrzanego. W wyniku podjętych czynności ustalono, że zawiera ona poświadczające nieprawdę wpisy dokonane przez lekarza psychiatrę, rzekomo prowadzącą leczenie podejrzanego. Na tej podstawie lekarz psychiatra usłyszała prokuratorskie zarzuty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-01-28
Data udostępnienia informacji: 2021-01-27
Liczba odsłon: 959