środa, 02 czerwca 2021

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści z prostytucji

Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku (25 maja 2021 r.) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy udziale funkcjonariuszy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego „BOA” dokonali zatrzymania 19 członków zorganizowanej grupy przestępczej czerpiącej korzyści majątkowe z prostytucji. W toku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli sejf, nośniki danych informatycznych oraz szereg dokumentów związanych z działalnością klubu. Jednocześnie przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych, gdzie ujawniono dokumenty świadczące o wykonywaniu pracy w klubie nocnym, narkotyki, a także sprzęt elektroniczny służący do prowadzenia tej działalności.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Prokurator Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku właścicielowi klubu Bartoszowi W. przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 3 kk oraz czerpania wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami korzyści z nierządu innych osób kwalifikowany z art. 204 par. 2 kk. Pozostałym osiemnastu zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kk oraz czerpania korzyści z nierządu innych osób kwalifikowany z art. 204 par. 2 kk.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast pozostałe czyny zagrożone sią karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec czterech podejrzanych. Wobec trzech podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że po dokonaniu wpłaty poręczeń majątkowych w kwocie od 30 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych, środek ten zostanie uchylony. Prokurator złożył sprzeciw i skierował zażalenia na decyzje Sądu, uznając że jedynie środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

Prokurator zabezpieczył ponad 9 milionów złotych

Ustalenia śledztwa wskazują, że w okresie od września 2009 r. do 26 września 2020 r. członkowie grupy uzyskali z prostytucji korzyść majątkową w kwocie prawie 12 milionów złotych.

Prokurator na poczet grożącego podejrzanym orzeczenia przepadku korzyści majątkowej zastosował instytucję konfiskaty rozszerzonej. Postanowieniami o zabezpieczeniu majątkowym objęto 6 nieruchomości gruntowych i 15 mieszkań znajdujących się w Gdańsku oraz w innych miejscowościach o wartości łącznej ponad 9,2 miliona złotych, w tym pieniądze zabezpieczone w klubie nocnym oraz w mieszkaniach podejrzanych w łącznej kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Ponadto dokonano blokady środków na 14 rachunkach bankowych należących do podejrzanych.

W zabezpieczonym sejfie po jego otwarciu ujawniono 60 tysięcy złotych w gotówce, złote i srebrne monety bulionowe, dwa zegarki o szacunkowej wartości 10 tysięcy Euro.

Lokal w nadmorskiej dzielnicy Gdańska

Śledztwo nadzorowane przez Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku dotyczy kierowania i uczestniczenia co najmniej od września 2009 r. do 26 września 2020 r. w Gdańsku w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu czerpanie korzyści majątkowych z prostytucji przez inne osoby.

W toku śledztwa ustalono, że w jednej z nadmorskich dzielnic Gdańska funkcjonuje „klub nocny”, gdzie formalnie prowadzono działalność gospodarczą, która miała polegać na świadczeniu usług gastronomicznych i wynajmie pokoi. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że w lokalu tym były świadczone usługi seksualne przez kobiety za które pracownicy lokalu pobierali płatności. Z ustaleń wynika, że jedynie połowa, a niekiedy nawet niewielka część kwoty uiszczonej przez klienta za skorzystanie z usług seksualnych była wypłacana kobietom świadczącym usługi. Pozostałą część pieniędzy zatrzymywał właściciel klubu. Miało to stanowić zapłatę za możliwość świadczenia usług seksualnych w tym lokalu. W klubie pracowało od około 10 do nawet 20 kobiet, które trudniły się prostytucją.

Podział zadań

W toku śledztwa ustalono, że lokalem tym zarządzał Bartosz W., który zatrudniał pracowników, wydawał im polecenia oraz przyjmował do pracy kobiety trudniące się nierządem. W klubie zatrudnieni byli barmani, do których obowiązków należało również przyjmowanie płatności od klientów za skorzystanie z usług seksualnych oraz wydawanie kluczy do pokoi, w których te usługi były świadczone, odnotowywanie liczby klientów przyjętych przez każdą z kobiet i niekiedy wypłacanie im wynagrodzenia za świadczone przez nie usługi. Dyscyplinowaniem kobiet trudniących się prostytucją w klubie oraz sprawowaniem nadzoru nad zachowaniem klientów zajmowali się zatrudniani „ochroniarze”. W klubie zatrudnieni byli też kierowcy, którzy zawozili prostytutki do miejsc zamieszkania klientów, za co otrzymywali z góry ustaloną zapłatę.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-06-02
Data udostępnienia informacji: 2021-06-01
Liczba odsłon: 954