piątek, 19 lutego 2021

Rozbito kolejną międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej migracji

Rozbito kolejną międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej migracji

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie wspólnie z Placówką Straży Granicznej w Hrebennem śledztwa w sprawie działalności międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się organizowaniem przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwianiem i umożliwianiem pobytu wbrew przepisom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej obywatelom państw trzecich zarzuty przedstawiono kolejnym 7 osobom. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już 134 podejrzanych.

Ustalenia śledztwa

W skład grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a ich działalność prowadzona była w latach 2012-2020 na terenie Polski, Ukrainy, Czech, Szwecji, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii oraz innych krajów europejskich.
Proceder przestępczy prowadzony był w oparciu o zakładane i fikcyjnie działające spółki, za pomocą których rejestrowano w urzędach pracy w Lublinie, Bychawie i Lubartowie znaczne ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie wnioskowano w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalono, iż cudzoziemcy bezpośrednio po uzyskaniu polskiego tytułu pobytowego udawali się do dalszej pracy na terenie krajów europejskich i nie mieli zamiaru ani możliwości świadczenia pracy w Polsce zgodnie ze swoimi deklaracjami. W ten sposób opisywana grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.
Usłyszeli szereg zarzutów

Zarzuty przedstawione podejrzanym dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwiania lub umożliwiania pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe, a także popełnienie szeregu przestępstw przeciwko dokumentom oraz określonych w ustawie o rachunkowości, tj. przestępstw z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 272 kk, art. 273 kk, art. 264 § 3 kk, art. 264a § 1 kk. Wobec 49-letniego obywatela Ukrainy i jego żony sformułowano zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec 6 z nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Wobec kierownika grupy Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Zabezpieczenia majątkowe

W trakcie czynności zabezpieczono mienie podejrzanych w postaci samochodu osobowego, pieniędzy, dwóch luksusowych zegarków i biżuterii o łącznej wartości ok. 270 tyś zł. .

Zagrożenie karami

Za wskazane przestępstwa, popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kodeks karny przewiduje zagrożenie do 12 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-19
Data udostępnienia informacji: 2021-02-19
Liczba odsłon: 1 152