add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Skazani handlarze dopalaczami mają zwrócić po 7,2 miliona złotych – Prokuratura Krajowa
środa, 04 sierpnia 2021

Skazani handlarze dopalaczami mają zwrócić po 7,2 miliona złotych

Skazani handlarze dopalaczami mają zwrócić po 7,2 miliona złotych

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował akt oskarżenia przeciwko 21 członkom zorganizowanej grupy przestępczej handlującej dopalaczami. Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał 17 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i handlem dopalaczami na kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Kierujący grupą Łukasz W. ps. „Gekon” oraz Michał W. ps. „Michalina” mają zapłacić na rzecz Skarbu Państwa utracą również osiągnięte z przestępstwa korzyści majątkowe w wysokości po 7,2 mln zł. Prokurator objął aktem oskarżenia łącznie 21 osób, jednak 4 osoby już na początkowym etapie procesu dobrowolnie poddały się karze.

Sprzedawali dopalacze jako preparaty do czyszczenia komputerów

Sąd uznał oskarżonych winnymi udziału w latach 2013-2018 w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu „dopalaczy”, posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych oraz prania pieniędzy. Wytwarzane przez przestępców „dopalacze” sprzedawano pod nazwą preparatu do czyszczenia obudów komputerów stacjonarnych i laptopów oraz pochłaniaczy wilgoci do komputerów.

Mają zapłacić po 7,2 miliona złotych

Kierujący grupą Michał W. ps. „Michalina” został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, zaś Łukasz W. ps. „Gekon” na karę 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł grzywnę oraz przepadek równowartości osiągniętej korzyści majątkowej w kwocie po 7,2 miliona złotych.

Pozostali członkowie grupy usłyszeli wyroki od 1 roku i 3 miesięcy do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd nie wymierzył wobec nikogo kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Skazani będą musieli również uiścić grzywny, a także przepadną osiągnięte przez nich korzyści majątkowe w kwocie od 10 tysięcy złotych do 270 tysięcy złotych.

Zysk kosztem życia

W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że w całości podzielił stanowisko prokuratora i zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy. Podkreślił, iż prowadzony przez kilka lat na terenie Wrocławia proceder związany z produkcją i wprowadzaniem do obrotu tzw. dopalaczy był karygodny i niósł za sobą niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia osób zażywających te substancje. Osoby uczestniczące w procesie wytwarzania i wprowadzania do obrotu trujących substancji, zdaniem sądu, w sposób niebudzący wątpliwości dopuszczały się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu.

Sąd jednoznacznie stwierdził, że sprawcy działali z pełną świadomością bezprawności swojego zachowania i wprowadzając do obrotu saszetki z tzw. „dopalaczami”, zawierającymi trujące substancje o trudnym nawet do przewidzenia negatywnym skutku dla zdrowia i życia, kierowali się wyłącznie żądzą zysku.

Rozbicie rynku dopalaczy

Dzięki działaniom Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej i funkcjonariuszy CBŚP na terenie Wrocławia zlikwidowano wszystkie stacjonarne punkty, w których handlowano „dopalaczami”. Obok objętej ww. wyrokiem grupy „Gekona” i „Michaliny” rozbito również grupę Bartłomieja W. ps. „Jankes”.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-04
Data udostępnienia informacji: 2021-08-04
Liczba odsłon: 2 574

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj