poniedziałek, 23 marca 2020

Skoordynowane i natychmiastowe działania prokuratury podjęte w walce z przestępczością gospodarczą bazującą na zagrożeniu epidemicznym

Skoordynowane i natychmiastowe działania prokuratury podjęte w walce z przestępczością gospodarczą bazującą na zagrożeniu epidemicznym

Zespół prokuratorów do koordynacji walki z przestępczością gospodarczą, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, został powołany zarządzeniem Prokuratora Krajowego w dniu 16 marca 2020 r., o czym Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej:

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokurator-generalny-powolal-zespol-do-spraw-koordynacji-walki-z-przestepczoscia-gospodarcza-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

Zadania zespołu polegają między innymi na:

 •  zbieraniu i analizowaniu informacji celem oceny charakteru, dynamiki narastania i skali przestępczości gospodarczej związanej z sytuacją społeczną wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Co V-2:
 • ocenie zasadności podejmowanych czynności procesowych i przyjmowanych kwalifikacji prawnych czynów, celem ujednolicenia praktyki postępowań i podwyższenia ich skuteczności;
 •  sprawdzaniu czy w różnych jednostkach Prokuratury nie toczą się postępowania w tym samym przedmiocie;

Nadto wystąpiono do podległych jednostek organizacyjnych Prokuratury o bieżące analizowanie doniesień medialnych, pism anonimowych i wszelkich innych dostępnych źródeł informacji w celu wszczynania postępowań karnych oraz o niezwłoczne informowanie o takich faktach.

W  zainteresowaniu powołanego zespołu znajduje się szereg spraw, np.:

 • wszczęte  18 marca 2020 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie śledztwo
  w sprawie mających miejsce w marcu 2020 r. oszustw i usiłowania oszustw przy wykorzystaniu wiadomości SMS i fałszywych stron logowania do bankowości elektronicznej, podjętych pod pozorem chronienia, w warunkach zagrożenia epidemicznego, środków pieniężnych przed ich utratą na rzecz rezerwy Narodowego Banku Polskiego;
 • dwa postępowania prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej
  w Gdańsku, dotyczące oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maseczek ochronnych za pośrednictwem Internetu.

Dzięki współpracy Prokuratury Krajowej z Rzecznikiem Praw Pacjenta ujawniono przypadki reklamowania i oferowania za pośrednictwem Internetu usług oraz towarów „mających wytworzyć odporność na koronawirusa”, „skutecznie przeciwdziałać koronawirusowi” czy „likwidować zakażenia koronawirusem”. Działania te podejmują podmioty gospodarcze nieuprawnione do wykonywania działalności leczniczej i udzielania świadczeń zdrowotnych.

We współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji zespół podjął czynności w kolejnych postępowaniach, dotyczących:

 • organizowanej na portalu internetowym fałszywej zbiórki pieniężnej pod hasłem: „Wsparcie dla Szpitala Zakaźnego w Warszawie w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19” ;
 • oszustw na szkodę wielu pokrzywdzonych przy sprzedaży za pośrednictwem platformy aukcyjnej  środków dezynfekujących i środków ochrony osobistej;
 • oszustwa przy zakupie masek ochronnych na szkodę zamawiającego, który przekazał na rachunki w czterech bankach, wskazanych przez sprawców, wyłudzone  środki w kwocie ponad 1 miliona 500 tysięcy zł;
 • oferty zgłoszonej  za pośrednictwem portalu aukcyjnego określonej jako „terapia na koronawirusa”.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-23
Data udostępnienia informacji: 2020-03-23
Liczba odsłon: 4 231