add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Skuteczna kasacja prokuratury od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie przeciwko byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie. – Prokuratura Krajowa
piątek, 27 sierpnia 2021

Skuteczna kasacja prokuratury od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie przeciwko byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie.

Skuteczna kasacja prokuratury od wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie przeciwko byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie.

Sąd Najwyższy wyrokiem z 25 sierpnia 2021 r. uwzględnił kasację prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowie z 7 października 2020 r. wywiedzioną na niekorzyść Anny H. – byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie. W wyniku skutecznej kasacji prokuratora sprawa trafi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Tarnowie.

Skazana za przyjęcie łapówek

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowie z 18 marca 2019 r. Anna H. została skazana za popełnienie szeregu przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz nadużycie uprawnień funkcjonariusza publicznego poprzez ujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową, a także przedłożenie w instytucji dysponującej środkami publicznymi poświadczającego nieprawdę dokumentu w celu uzyskania pożyczki. Sąd wymierzył oskarżonej karę łączną 6 lat pozbawienia wolności oraz orzekł zakaz wykonywania m.in. zawodu prokuratora przez okres 10 lat.

Sąd Okręgowy w Tarnowie uniewinnia od przyjęcia łapówki

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Okręgowy w Tarnowie, który po rozpoznaniu apelacji obrońcy Anny H., uniewinnił ją od przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 60 000 zł w zamian za obietnicę podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy dla prezesa zarządu spółki z o.o. zajmującej się dystrybucją paliw. Sąd odwoławczy obniżył orzeczoną wobec Anny H. karę łączną do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa do lat 8.

Kasacja prokuratora

Wyrok sądu II instancji w części dotyczącej uniewinnienia Anny H. zaskarżył prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, który w kasacji zarzucił, że oceniając dowody zgromadzone przeciwko Annie H., sąd ograniczył się do ich wyrywkowej, a przez to arbitralnej kontroli, co w konsekwencji doprowadziło do niesłusznego uniewinnienia.

W ocenie prokuratora, dowody zebrane w sprawie, ocenione w sposób kompleksowy, jednoznacznie wskazują, że gotówka, którą przyjęła oskarżona, miała charakter łapówki. W kasacji podniesiono, że wbrew stanowisku sądu okręgowego, pieniądze przekazane oskarżonej nie stanowiły pożyczki. Jak ustalono, oskarżona przyjęła bowiem tę kwotę z przeznaczeniem na budowę domu w zamian za obietnicę załatwienia spraw, powołując się na pełnioną funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie oraz posiadanie wpływów w instytucjach państwowych i samorządowych.

Oskarżoną wydalono z prokuratury

Anna H. na Prokuratora Apelacyjnego w Rzeszowie została powołana 14 grudnia 2007 r. Natomiast 17 czerwca 2016 r. została prawomocnie wydalona z zawodu prokuratora.

Anna H. odbywa obecnie karę pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-27
Data udostępnienia informacji: 2022-07-21
Liczba odsłon: 4 658

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj