add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku dotyczącego lichwiarskiej pożyczki – Prokuratura Krajowa
poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku dotyczącego lichwiarskiej pożyczki

Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku dotyczącego lichwiarskiej pożyczki

Sąd Najwyższy wyrokiem z 28 lipca 2021 r. uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Zamościu z 18 czerwca 2019 r. wywiedzioną na korzyść kobiety, która zaciągnęła lichwiarską pożyczkę.

Kobieta zaciągnęła pożyczkę w kwocie 7,5 tys. zł w firmie pożyczkowej z siedzibą w Bielsku-Białej. Wysokość kosztów pozaodsetkowych wyniosła ponad 6 tys. zł prowizji i 1,3 tys. zł za dodatkowy pakiet.

W wyniku sporu między pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą sprawa trafiła przed sąd. Rozstrzygający ją Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim wyrokiem z 3 października 2018 r. zgodził się z argumentacją kobiety, która wskazywała, że wysokość kosztów pozaodsetkowych wynika z abuzywnych zapisów umowy.

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Okręgowy w Zamościu, który po rozpoznaniu apelacji spółki wyrokiem z 18 czerwca 2019 r. zasądził od kobiety ponad 13 tys. zł z odsetkami – a więc pełną kwotę, jakiej domagała się firma pożyczkowa – a także ponad 5 tys. kosztów sądowych.

Wyrok sądu II instancji zaskarżył Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który w skardze nadzwyczajnej zarzucił, że orzeczenie to naruszyło prawa kobiety jako konsumenta. W ocenie Prokuratura Generalnego sąd nie ochronił kobiety jako strony słabszej strukturalnie przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorcy. Tym samym naruszone zostały również konstytucyjne gwarancje obywatela takie jak godność i prawo do własności.

Prokurator Generalny wskazał także, że wbrew wynikającemu z kodeksu cywilnego obowiązkom, sąd nie zweryfikował, czy stosunek wysokości kredytu do wysokości kosztów pozaodsetkowych nie wynikał z niedozwolonego zastrzeżenia umownego, które prowadziło do nieuzasadnionej nierównowagi obowiązków stron umowy, na niekorzyść pożyczkobiorcy.

W skardze Prokurator Generalny domagał się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Zamościu.

Dział Prasowy

Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-02
Data udostępnienia informacji: 2021-08-02
Liczba odsłon: 3 394

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj