czwartek, 20 sierpnia 2020

Skuteczne zażalenie prokuratora doprowadziło do przedłużenia aresztu wobec Ireneusza M.

Skuteczne zażalenie prokuratora doprowadziło do przedłużenia aresztu wobec Ireneusza M.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 20 sierpnia 2020 roku uwzględnił zażalenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu i przedłużył tymczasowe aresztowanie wobec Ireneusza M. oskarżonego m.in. o popełnienie w nocy z 31 grudnia 1996 roku na 1 stycznia 1997 roku w Miłoszycach zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem małoletniej Małgorzaty K. i jej zabójstwa.

Zażalenie prokuratora

Sąd Apelacyjny rozpoznał zażalenie prokuratora na postanowienie Sądu Apelacyjnego z 11 sierpnia 2020 roku odmawiające uwzględnienia wniosku Sądu Okręgowego we Wrocławiu o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec Ireneusza M. W wyniku zażalenia wniesionego przez prokuratora Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, orzekający w składzie 3-osobowym, zmienił zaskarżone postanowienie przedłużając tymczasowe aresztowanie wobec oskarżonego Ireneusza M. do 31 października 2020 roku.

Sąd Apelacyjny w całości podzielił przedstawioną w zażaleniu prokuratora argumentację, przemawiającą za koniecznością dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego, celem zabezpieczenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.

Duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu

W szczególności Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora, że zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo sprawstwa Ireneusza M. w zakresie zarzucanych mu czynów, a z uwagi na drastyczne ich okoliczności i dotychczasową karalność oskarżonego zachodzi podstawa do prognozowania, że może mu zostać wymierzona surowa kara pozbawienia wolności. Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec oskarżanego może doprowadzić do podejmowania przez niego działań zmierzających do destabilizowania postępowania karnego, w tym ukrywania się lub ucieczki poza granicę kraju. Sąd podzielił również argumentację prokuratora, że tymczasowe aresztowanie oskarżonego uzasadnia również zakończenie (6 września 2020 roku) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w innej sprawie. Sąd podzielił argumenty prokuratora, że istnieje uzasadniona obawa, iż Ireneusz M. pozostając na wolności mógłby ponownie popełnić poważane przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.

O sprawie pisaliśmy:

https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/akt-oskarzenia-w-sprawie-zbrodni-w-miloszycach/

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-08-20
Data udostępnienia informacji: 2020-08-20
Liczba odsłon: 1 465