czwartek, 27 czerwca 2019

Środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych podejrzanych, którzy wręczali funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowe

Środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych podejrzanych, którzy wręczali funkcjonariuszowi publicznemu korzyści majątkowe

W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie zakończone zostały czynności z osobami zatrzymanymi w dniu 26 czerwca 2019 r. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zatrzymane osoby to dwoje adwokatów oraz były Senator RP i jego syn.

Powoływali się na wpływy w prokuraturze

Adwokatom przedstawiony został  zarzut popełnienia czynu polegającego na powoływaniu się na swoje wpływy w prokuraturze i podjęciu się w zamian za obietnicę korzyści majątkowej w wysokości 50.000 zł, pośrednictwa w zainicjowaniu i szybkim załatwieniu sprawy karnej w kierunku oczekiwanym przez inną osobę oraz na obiecaniu funkcjonariuszowi publicznemu – prokuratorowi, udzielenia korzyści majątkowej w wysokości nie większej niż 50 000 zł, w celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy z naruszeniem przepisów prawa. Przestępstwa te kwalifikowane są z art. 230 par. 1 kodeksu karnego  i 229 par.  3 kodeksu karnego. Grożą im za to kary do 8 i 10 lat pozbawienia wolności.

Obiecali i udzielali korzyści majątkowe

Byłemu Senatorowi RP prokurator zarzucił kierowanie udzieleniem korzyści majątkowej prokuratorowi w związku z pełnieniem przez niego wyżej wskazanej funkcji publicznej, zaś jego synowi – czyn polegający na wręczeniu korzyści majątkowej funkcjonariuszowi publicznemu – prokuratorowi, w celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy karnej z naruszeniem przepisów prawa. Przestępstwa te kwalifikowane są z art. 18 par. 1 kodeksu karnego i 229 par. 1 kodeksu karnego. Grozi za nie kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych, celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania,  prokurator zastosował  środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach po 100 000 zł, dozoru Policji i zakazu kontaktowania się ze wskazanymi w postanowieniach osobami. Dodatkowo wobec adwokatów zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-27
Data udostępnienia informacji: 2019-06-27
Liczba odsłon: 751