czwartek, 19 listopada 2020

Stanowisko Prokuratury Krajowej w sprawie skierowania „pozwu” przeciwko Prokuratorowi Regionalnemu w Poznaniu

Stanowisko Prokuratury Krajowej w sprawie skierowania „pozwu” przeciwko Prokuratorowi Regionalnemu w Poznaniu

„Pozew” przeciwko Prokuratorowi Regionalnemu w Poznaniu, którego złożenie zapowiedział w mediach 18 listopada 2020 r. podejrzany Roman G., nie ma podstaw prawnych i w opinii Prokuratury Krajowej jest nieudolną próbą wywarcia nacisku na prokuratora i usiłowaniem wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Prokuratura Krajowa oświadcza, że wszystkie działania prokuratury w sprawie, w której podejrzany Roman G. usłyszał zarzuty, są legalne i wynikają z gromadzonych materiałów dowodowych. Postępowanie w tej sprawie będzie kontynuowane, pojawiają się nowe okoliczności i dowody potwierdzające zasadność zarzutów przedstawionych podejrzanym oraz wskazujące na możliwość  ich rozszerzenia o kolejne przestępstwa. Dowody zgromadzone w sprawie wskazują, że śledztwo zakończy się sądowym procesem. Prokuratura Krajowa przypomina przy tym, że prokurator działający w granicach prawa nie ponosi za swoje decyzje odpowiedzialności odszkodowawczej.

Wbrew temu, co twierdzi Roman G., pozostaje on osobą podejrzaną o popełnienie poważnych przestępstw kryminalno-gospodarczych o łącznej kwocie strat ponad 70 mln zł, za co grozi mu kara nawet 10 lat pozbawienia wolności. W toku prowadzonego od 2017 r. śledztwa Prokuratura Regionalna w Poznaniu zgromadziła obszerny materiał dowodowy, w tym zeznania kilkudziesięciu świadków, opinie biegłych, dokumentacje spółek, wyciągi z kont bankowych i korespondencję elektroniczną. Śledztwo zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia złożonego przez spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w jego toku uzyskano materiały od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, kwestionujące zasadność operacji finansowych pomiędzy występującymi w sprawie podmiotami. Materiały te zostały włączone do sprawy i stanowiły podstawę zarzutów przedstawionych podejrzanym.

Prokuratura Krajowa oświadcza, że żadne z zapadłych na tym etapie postępowania orzeczeń sądowych, z którymi prokuratura się nie zgadza, nie oznacza, że śledztwo zostanie zakończone. To nie sąd, a prokurator decyduje o prowadzeniu postępowania przygotowawczego i przedstawieniu zarzutów. Wszelkie twierdzenia podejrzanego Romana G. o rzekomych naruszeniach obowiązującej procedury karnej czy pozamerytorycznym charakterze decyzji procesowych podejmowanych wobec niego nie mają odzwierciedlenia w zgromadzonym materiale dowodowym i czynnościach podejmowanych w tej sprawie.

Dla prokuratury każdy jest równy wobec prawa. Prokuratorzy podejmują działania wszędzie tam, gdzie dochodzi do popełnienia przestępstwa. Nie ma przy tym znaczenia status, majątek, pozycja zawodowa i społeczna oraz działalność polityczna i medialna osoby, której przedstawiono zarzuty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-11-19
Data udostępnienia informacji: 2020-11-19
Liczba odsłon: 5 132