wtorek, 28 stycznia 2020

Starszy Oficer Sił Zbrojnych RP zdegradowany za popełnienie czynu przeciwko wolności seksualnej

Starszy Oficer Sił Zbrojnych RP zdegradowany za popełnienie czynu przeciwko wolności seksualnej

22 stycznia 2020 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zapadł prawomocny wyrok w sprawie przeciwko pułkownikowi Jackowi S., który z oskarżenia Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu stanął pod zarzutem popełnienia przestępstwa określonego w art. 198 Kodeksu karnego. Oskarżony w drugiej instancji został zdegradowany.

Sąd Okręgowy podzielił opinie oskarżyciela publicznego. Oskarżony utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem

Sąd Rejonowy w Szamotułach, jako Sąd I Instancji, uznał winę oskarżonego za czyn polegający na seksualnym wykorzystaniu bezradności i doprowadzenia pokrzywdzonej – kobiety do poddania się innej czynności seksualnej. Wymierzył mu karę zasadniczą, która znalazła aprobatę prokuratora. Nie orzekł zawnioskowanego przez oskarżyciela publicznego środka karnego w postaci degradacji. Tym samym oskarżony w dalszym ciągu byłby pułkownikiem Wojska Polskiego.
Prokurator, krytycznie ocenił wyrok Sądu I Instancji stwierdzając brak orzeczenia o degradacji za istotnie wadliwy, wymagający zaskarżenia w części dotyczącej orzeczenia o karze.
W apelacji prokurator podniósł, iż oskarżony w chwili dokonania przestępstwa był pułkownikiem, czyli starszym oficerem Sił Zbrojnych RP. Dopuszczając się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem, godząc nie tylko w szeroko rozumiany honor żołnierza polskiego, ale i w honor poszczególnych żołnierzy i kombatantów walk o ojczyznę.
Sąd drugiej instancji całkowicie podzielił stanowisko i argumenty prokuratora zawarte w apelacji i orzekł środek karny w postaci degradacji Jacka S. Wyrok jest prawomocny.

Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2020-01-28
Data udostępnienia informacji: 2020-01-28
Liczba odsłon: 1 434