piątek, 19 marca 2021

Sukces pionu wojskowego – prawomocny wyrok skazujący i kolejna degradacja oficera za przestępstwo o charakterze korupcyjnym

Sukces pionu wojskowego – prawomocny wyrok skazujący i kolejna degradacja oficera za przestępstwo o charakterze korupcyjnym

17 marca 2021 roku Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie skazujący podpułkownika rezerwy za kilkukrotne przyjęcie korzyści majątkowych tj. popełnienie przestępstwa z art. 228 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego. Prawomocny wyrok wiąże się również z degradacją oficera.

Zakres zarzutów

Grzegorz B. został oskarżony o kilkukrotne przyjęcie korzyści majątkowych w kwotach od 10 tysięcy do 30 tysięcy złotych, w okresie kiedy jako żołnierz zawodowy, oficer starszy – podpułkownik, był zatrudniony na stanowisku inspektora Wojskowego Dozoru Technicznego w Krakowie. W latach 2010-2012 otrzymał pieniądze w łącznej kwocie 100 tysięcy złotych, od kierownika budowy zatrudnionego w spółce wykonującej prace budowlane przy zbiornikach paliwowych w bazie wojskowej, w związku z pełnieniem obowiązków wynikających ze sprawowania dozoru technicznego nad prowadzonymi przez spółkę pracami budowlanymi.

Wyrok Sądu I Instancji

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd I Instancji, uznał Grzegorza B. za winnego zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu. Wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Orzekł także grzywnę w wymiarze 250 stawek dziennych przy przyjęciu wysokości jednej stawki na kwotę 40 zł oraz przepadek równowartości uzyskanej w wyniku popełnienia przestępstwa korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych.

Ponadto sąd I instancji orzekł zawnioskowany przez oskarżyciela publicznego środek karny w postaci degradacji. Sąd w tym zakresie zgodził się z prokuratorem, uznając że okoliczności dokonania przestępstwa związane z umyślnością, wielością przestępczych zachowań, wysoką kwotą korzyści majątkowej oraz powiązaniem przestępstwa z wykonywaniem obowiązków o doniosłym znaczeniu, jak też to, że oskarżony w chwili dokonania przestępstwa był podpułkownikiem, czyli oficerem starszym Sił Zbrojnych RP, prowadzą do oceny, że oskarżony utracił właściwości wymagane do bycia żołnierzem, godząc w szeroko rozumiany honor żołnierza polskiego.

Wyrok Sądu Najwyższego

Apelację od powyższego wyroku wniósł obrońca oskarżonego. Sąd Najwyższy, działając jako sąd II Instancji, uznał wyrok Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie za słuszny i utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że w sprawie tej orzeczenie o degradacji zgodne jest z aktualną liną orzeczniczą tego Sądu.

Prawomocny wyrok wiąże się nie tylko z utratą przez Grzegorza B. posiadanego stopnia wojskowego, ale również pobieranego wojskowego świadczenia emerytalnego w kwocie około 5 tysięcy złotych. Emerytura zostanie przeliczona i wypłacona na zasadach ogólnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z chwilą osiągniecia wieku emerytalnego przez skazanego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-03-19
Data udostępnienia informacji: 2021-03-19
Liczba odsłon: 2 948