czwartek, 04 lutego 2021

Sukces Prokuratury w walce o małoletniego Martina

Sukces Prokuratury w walce o małoletniego Martina

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wstrzymał decyzję dotyczącą wydania autystycznego chłopca do Holandii. W walkę o pozostanie dziecka w Polsce włączyła się Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która końcem grudnia 2020 roku skierowała do sądu wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia nakazującego rodzicom wydanie dziecka holenderskiej organizacji opiekuńczej. Decyzja sądu to niewątpliwy sukces działań zarówno prokuratury, jak i pełnomocnika rodziców chłopca.

Zaskakująca decyzja sądu

22 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zadecydował o przymusowym odebraniu małoletniego Martina od rodziców – Ekateriny H. oraz Conrada H. i wydaniu dziecka władzom Królestwa Niderlandów w terminie tygodniowym. Warszawska Prokuratura Okręgowa podjęła niezwłoczne działania mające na celu przeciwdziałaniu negatywnym skutkom jakie mogło wywołać to orzeczenie i skierowała wniosek o wstrzymanie jego wykonania. Prokuratura wskazała, że postanowienie sądu narusza fundamentalną zasadę dobra dziecka i prowadzi do wyrządzenia małoletniemu niepowetowanej szkody.

Postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej

Nie bez znaczenia dla postępowania w przedmiocie przymusowego odebrania małoletniego oraz jego wydania ma okoliczność, że przed Sądem Okręgowym w Warszawie zainicjowane zostało postępowanie o ustalenie, że orzeczenia Sądu Królestwa Niderlandów dotyczące władzy rodzicielskiej Ekateriny H. oraz Conrada H. wobec syna nie podlegają uznaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na ich oczywistą sprzeczność z polskim porządkiem publicznym. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zgłosiła swój udział w tym postępowaniu. W ocenie prokuratury zainicjowanie przedmiotowego postępowania stanowi postawę do zawieszenia postępowania dotyczącego wydania małoletniego władzom Królestwa Niderlandów.

Uwzględniony wniosek prokuratury w sprawie rodziców chłopca

Uprzednio w sprawie Ekateriny H. oraz Conrada H. prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wnioski o wydanie postanowienia w przedmiocie odmowy przekazania małżeństwa władzom wymiaru sprawiedliwości Królestwa Niderlandów, które zabrało własnego syna z niderlandzkiej placówki opiekuńczej i stara się o azyl w Polsce. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, odmawiający wydania rodziców chłopca i wskazując, że wydanie za nimi Europejskich Nakazów Aresztowania naruszyło ich wolności, prawa człowieka i obywatela.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-04
Data udostępnienia informacji: 2021-02-04
Liczba odsłon: 625