poniedziałek, 22 lutego 2021

Surowy wyrok skazujący za usiłowanie porwania dwóch osób dla okupu

Surowy wyrok skazujący za usiłowanie porwania dwóch osób dla okupu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (17 lutego 2021 roku) wydał wyrok skazujący w sprawie przeciwko Marcinowi M., Ryszardowi Ł., Andrzejowi W. i Stanisławowi W. oskarżonym przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu o usiłowanie wzięcia i przetrzymywania dwojga zakładników, w celu zmuszenia ich do zapłaty okupu w zamian za uwolnienie oraz o usiłowanie wymuszeń rozbójniczych.

Kierował porwaniami z więzienia

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu 7 lutego 2020 roku skierował akt oskarżenia w tej sprawie.  Przeprowadzone w toku śledztwa czynności, w tym przesłuchania świadków, liczne przeszukania, zatrzymania rzeczy oraz kontrole operacyjne polegające na utrwalaniu treści rozmów telefonicznych prowadzonych przez osoby planujące porwania, pozwoliły na ustalenie zarówno zleceniodawcy i sprawcy kierowniczego planowanych uprowadzeń – przebywającego w jednym z wrocławskich zakładów karnych 40-letniego obecnie Marcina M. W toku śledztwa ustalano także trzy inne osoby zwerbowane przez Marcina M., które miały bezpośrednio zająć się porwaniami oraz stosowaniem przemocy wobec zakładników. Byli to 48-letn Ryszard Ł., 42-letni Andrzej W. i 48-letni Stanisław W. którzy 1 września 2019 roku przystąpili do realizacji uzgodnionych planów. Niezwłoczne działania podjęte przez funkcjonariuszy CBŚP skutecznie zapobiegły wymuszeniom rozbójniczym i wzięciu zakładników.

Przygotowali sprzęt do porwań

Podstawą wszczętego 4 września 2019 roku śledztwa było uzyskanie w sierpniu 2019 roku przez funkcjonariuszy CBŚP informacji o planowanym uprowadzeniu dla okupu mieszkanki Wrocławia. W toku postępowania prokurator ustalił, iż w celu realizacji zaplanowanych porwań i przetrzymywania zakładników sprawcy wyposażyli się w środki służące do popełnienia czynów zabronionych, w tym zakupili i nabyli środki techniczne w postaci lornetki, paralizatora, pałki teleskopowej, taśmy, kastetu i sekatora. Zgodnie z ustalonym podziałem ról i zadań sprawcy mieli zastosować wobec ofiar drastyczną przemoc polegającą m.in. na przetrzymywaniu, związywaniu i skrępowaniu ofiar, pobiciu ich, spowodowaniu poważnych obrażeń ciała, w tym także poprzez obcięcie im palców przy pomocy sekatora. W ten sposób mieli oni zmusić pokrzywdzonych do wydania składników majątkowych w postaci luksusowych samochodów osobowych, a także pieniędzy, kart płatniczych i złota.

Sąd podzielił zarzuty prokuratora

Po rozpoznaniu sprawy 17 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu, w pełni podzielając zarzuty przedstawione przez prokuratora w akcie oskarżenia, uznał Marcina M., Ryszarda Ł., Stanisława W. i Andrzeja W. za winnych popełnienia wspólnie i w porozumieniu dwóch zbrodni kwalifikowanych z art. 13 par. 1 kk w zw. z art. 252 par. 1 kk i art. 282 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk. Oskarżonemu Marcinowi M. przypisano te czyny w ramach tzw. sprawstwa kierowniczego, a nadto przypisano mu także sprawstwo czynu polegającego na kierowaniu gróźb pozbawienia zdrowia i życia w celu zmuszenia do określonego zachowania kwalifikowane z art. 191 par. 1 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego kwalifikowane z art. 13 par. 1 kk w zw. z art. 282 kk w zw. z art. 12 par. 1 kk w zw. z art. 64 par. 1 kk.

Zostali skazani

Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Marcina M. na karę łączną w wymiarze 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Ryszarda Ł. na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności, Stanisława W. na karę łączną 4 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast Andrzeja W. karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-22
Data udostępnienia informacji: 2021-02-19
Liczba odsłon: 811