środa, 17 kwietnia 2019

Surowy wyrok za fikcyjny wywóz papierosów

Surowy wyrok za fikcyjny wywóz papierosów

Sąd Okręgowy w Przemyślu 12 kwietnia 2019 roku wydał wyrok w sprawie z oskarżenia Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Sąd skazał czterech oskarżonych na kary pozbawienia wolności, w tym Emila S. oraz obywatela Ukrainy Tarasa M. na kary łączne 6 lat pozbawienia wolności.

Oskarżeni zostali skazani

Emil. S. oraz Taras M. którzy byli oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa karanoskarbowe zostali skazani na karę łączną 6 lat pozbawiania wolności, karę grzywny w wysokości 50 tysięcy złotych. Ponadto Sąd zasądził od każdego z oskarżonych ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów w kwocie ponad 5 milionów złotych oraz koszty procesu w wysokości ponad 40 tysięcy złotych.

Beata K. – pracownica byłej agencji celnej w Leżajsku została skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa karanoskarbowe na łączną karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat, grzywnę w wysokości 25 tysięcy złotych. Ponadto Sąd zasądził od skazanej koszty postępowania w wysokości ponad 25 tysięcy złotych.

Jerzy H. były funkcjonariusz służby celnej – Oddziału Celnego w Leżajsku został skazany za przestępstwa m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków oraz przestępstwa skarbowe na łączną karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 lat. Sąd wymierzył mu również grzywnę w wysokości 25 tysięcy złotych. Jednocześnie sąd zasądził od oskarżonego koszty procesu w kwocie ponad 25 tysięcy złotych.

Grupa miała międzynarodowy charakter

Akt oskarżenia skierowany przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie dotyczył działania w latach 2011 – 2012 międzynarodowej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa, w szczególności narażające na uszczuplenie należności podatkowych i celnych, wynikające z eksportu wyprodukowanych we Włoszech papierosów z przeznaczeniem na rynek poza unijny.

Papierosy miały być wywożone na Ukrainę

W toku postępowania przygotowawczego prokuratorzy ustalili, że istotą całego przedsięwzięcia było takie zorganizowanie kilkunastu rzekomych transportów papierosów i innych wyrobów tytoniowych przez granicę polsko – ukraińską w Korczowej, aby współgrały one czasowo i tonażowo z rzeczywistym transportem cegieł i materiałów budowlanych, przewożonych w tym samym kierunku. Pozwoliło to na przedstawienie innych dokumentów celnych po stronie polskiej (dotyczących papierosów), a innych po stronie ukraińskiej (dotyczących cegieł), czego efektem stało się zamknięcie procedury wywozu.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-17
Data udostępnienia informacji: 2019-04-16
Liczba odsłon: 1 011