środa, 03 lutego 2021

Trzy akty oskarżenia przeciwko 17 osobom za przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT

Trzy akty oskarżenia przeciwko 17 osobom za przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował 3 akty oskarżenia wobec 17 osób dotyczące przyjmowania nierzetelnych oraz poświadczających nieprawdę faktur VAT.

Zakres zarzutów

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie zarzucił oskarżonym łącznie popełnienie 38 czynów w tym m.in. oszustwa, poświadczenie nieprawdy w fakturach VAT kwalifikowane z art. 271a par. l kk, art. 271 par. 1 i 3 kk, art. 286 § 1 kk i inne.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Nierzetelne faktury VAT

Akty oskarżenia zostały skierowane w ramach śledztwa dotyczącego działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych. Czyny te polegały na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania oraz wyłudzenia podatku VAT. Podejmowane czynności miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących ze powyższych przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycia, zajęcia oraz orzeczenia ich przepadku, jak również tworzeniu poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej, w tym dowodów wpłat i wypłat, ujmowanych w księgach rachunkowych oraz umów cywilnoprawnych w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

Dzięki działaniom prokuratora oskarżeni zapłacili zaległy podatek

W ramach grupy przestępczej działali pośrednicy, którzy rozprowadzali faktury VAT pomiędzy ostatecznych ich odbiorców – przedsiębiorców, którzy poszukiwali tzw. faktur kosztowych. Służyły one oskarżonym do obniżenia przysługujących Skarbowi Państwa należności podatkowych.

W wyniku działań prokuratury oskarżeni dokonali korekty deklaracji podatkowych, jak również uiścili wyłudzony podatek VAT oraz podatek dochodowy, bądź na mocy porozumienia z Urzędami Skarbowymi rozpoczęli spłatę zaległych należności wraz z odsetkami.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2021-02-03
Data udostępnienia informacji: 2021-02-02
Liczba odsłon: 859