piątek, 12 lutego 2021

Tymczasowe aresztowanie założyciela i byłego prezesa konsorcjum finansowo – inwestycyjnego Colloseum

Tymczasowe aresztowanie założyciela i byłego prezesa konsorcjum finansowo – inwestycyjnego Colloseum

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach 9 lutego 2021 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 2 osoby w tym Józefa J., byłego prezesa konsorcjum finansowego – inwestycyjnego Colloseum oraz Katarzynę L. w śledztwie dotyczącym oszustwa na kwotę ponad 600 tyś zł.

Ustalenia śledztwa

W toku postępowania ustalono, że pokrzywdzona prowadziła na terenie Zabrza dwie firmy trudniące się m.in. sprzedażą monitorów wielkoformatowych marki LG. W ramach tej działalności sprzedała swoim klientom dużą partię towaru, ale nie otrzymała za niego zapłaty. W związku z brakiem możliwości odzyskania swych wierzytelności zawarła z jedną ze spółek trudniących się dochodzeniem roszczeń m.in. umowę cesji powierniczej. Umowa ta przewidywała, że za wyegzekwowanie należności na rzecz Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 20% ich wartości. Pomimo postanowień umowy przedstawiciele spółki zażądali od pokrzywdzonej wypłaty zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. W tym zakresie strony uzgodniły, że kobieta wypłaci spółce tytułem zaliczki określoną kwotę, ale te pieniądze zostaną jej zwrócone w przypadku braku skutecznego dochodzenia roszczeń. Spółka nie podjął realnych działań w celu wywiązania się z zawartej umowy i nie zwrócił pokrzywdzonej otrzymanej zaliczki. Ponadto ustalono, iż w kwietniu 2015 roku pokrzywdzona zawarła ze wskazaną spółką  dwie umowy cesji wierzytelności. Pomimo postanowień umowy nie zostały uregulowane należności  z tytułu cesji. Jak wynika z przeprowadzonych dowodów  już w chwili zawarcia umowy cesji spółka nie była w stanie uregulować należności.

Usłyszeli zarzuty

W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach Józef J. – pełnomocnik spółki oraz Katarzyna L. – jej prokurent usłyszeli po 4 zarzuty popełniania przestępstw oszustwa na łączną kwotę ponad 600 tyś zł.

Józef J. na wniosek prokuratora decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany. Wobec Katarzyny L. prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

Podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-02-12
Data udostępnienia informacji: 2021-02-12
Liczba odsłon: 19 383