środa, 03 czerwca 2020

Tymczasowo aresztowany obywatel Wietnamu za udział w procederze prania brudnych pieniędzy

Tymczasowo aresztowany obywatel Wietnamu za udział w procederze prania brudnych pieniędzy

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec obywatela Wietnamu zaangażowanego w proceder prania brudnych pieniędzy.

Wyprowadzono ponad 116 mln zł za granice Polski

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego mężczyzna był związany z procederem dokonywania transferu środków pieniężnych w łącznej kwocie ponad 116 mln zł poza granice Polski, czym znacznie utrudnił stwierdzenie przestępnego pochodzenia korzyści związanych z niezłożonych deklaracji VAT-7.

Co zarzuca się podejrzanemu

Zatrzymany usłyszał prokuratorskie zarzuty m.in. popełnienia przestępstwa określanego mianem prania brudnych pieniędzy wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej.

Podejrzanemu zarzucono także przestępstwo udzielenia pomocy innym ustalonym osobom w uszczupleniu podatku od towarów i usług w kwocie stanowiącej wielką wartość, szacowaną obecnie na ponad 21 mln zł poprzez przekazanie na zagraniczne rachunki bankowe (m.in. w Chinach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich), kwoty ponad 116 mln zł.

Wykorzystanie Biura Usług Płatniczych

Podejrzany miał dopuścić się powyższego przestępstwa przy wykorzystaniu założonego w tym celu Biura Usług Płatniczych. Biuro podejrzanego przyjmowało środki pieniężne między innymi od prezesów zarządów trzech spółek narodowości wietnamskiej, których działalność obejmowała Wólkę Kosowską.

W wyniku przestępczego działania podejrzany udzielił ustalonym osobom pomocy w uszczupleniu należności podatkowych na szkodę Skarbu Państwa, doprowadzając do niezłożenia przez zobowiązanych deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7) właściwym organom podatkowym na terenie Warszawy.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, nadal podejmowane są działania, których celem jest zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej kolejnych osób mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-06-03
Data udostępnienia informacji: 2020-06-03
Liczba odsłon: 528