poniedziałek, 02 sierpnia 2021

Uderzenie Podlaskiego pionu PZ w nielegalną fabrykę papierosów

Uderzenie Podlaskiego pionu PZ w nielegalną fabrykę papierosów

Na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku zatrzymano 16 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją i przemytem tytoniu. Wśród zatrzymanych jest 9 obywateli RP oraz 7 obywateli Ukrainy. Zatrzymania miały miejsce na terenie woj. mazowieckiego. Podczas czynności przeszukani, zabezpieczono maszyny, komponenty, przyrządy i substancje chemiczne, które służyły do wytwarzania papierosów i ich transportu. Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora 16 podejrzanych trafiło do aresztu. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Nadwiślański Oddział Straży Granicznej.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut kierowania tą grupa przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 3 kk. Ponadto zatrzymani są podejrzani o nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych, a także bezprawne wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym kwalifikowane jako przestępstwa karnoskarbowe.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postepowania prokurator skierował wobec podejrzanych wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 16 podejrzanych.

Nielegalna fabryka tytoniu

Postępowanie nadzorowane przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku dotyczy działającej od sierpnia 2020 r. m.in. na terenie Wołomina, Warszawy i innych miejscowości jak również na terenie Niemiec, Słowacji, Słowenii zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją papierosów i wywożeniem ich poza granice RP. Następnie papierosy wprowadzano do obrotu na ternie Niemiec, Wielkiej Brytanii i innych krajów UE.

W toku dotychczasowych czynności zabezpieczono prawie 1,7 miliona sztuk papierosów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym oraz ponad 13 kg tytoniu do palenia. Skarb Państwa został narażony na uszczuplenia podatkowe w łącznej kwocie prawie 17 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2021-08-02
Data udostępnienia informacji: 2021-07-30
Liczba odsłon: 1 863

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj