piątek, 29 marca 2019

Uroczyste otwarcie Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach

Uroczyste otwarcie Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej  Katowice – Południe w Katowicach

Dzisiaj (29 marca 2019 roku) w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach oficjalnie otwarto Dział do Spraw Wojskowych, który funkcjonuje od 4 marca 2019 roku.

W uroczystości uczestniczyli liczni zaproszeni goście w tym:  I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Pan Bogdan Święczkowski, Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pan Przemysław Funiok, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Krajowej Pan  Kazimierz Haładaj, Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Pan Adam Zbieranek, Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego w Departamencie do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej Pan płk Maciej Nowak, Prokurator Regionalny w Katowicach Pan Tomasz Janeczek, Komendant Wojewódzki  Policji w Katowicach Pan nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Miejski Policji w Katowicach Pan  insp. Paweł Barski,  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojewódzkiego w Katowicach Pan płk Marek Majocha, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Katowicach Pan ppłk Andrzej Sygulski, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie Pan Płk Mirosław Kaliski, Proboszcz Parafii Garnizonowej Św. Kaźmierza Królewicza w Katowicach ks.  Prałat ppłk dr Witold Mach.

Obecni byli również przedstawiciele kierownictwa prokuratur regionu katowickiego w tym: Prokurator Okręgowy w Bielsku – Białej Pan Mariusz Lampart, Prokurator Okręgowy w Częstochowie Pani Elżbieta Funiok,  Prokurator Okręgowy w Gliwicach Pan Radosław Woźniak.

Gospodarzy reprezentowała Prokurator Okręgowy w Katowicach Pani Elżbieta Tkaczewska – Kuk, która otworzyła spotkanie, witając zaproszonych gości.

Oficjalne wystąpienia rozpoczął w I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy,  Pan Bogdan Święczkowski.

W trakcie przemówień głos zabrał  także Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pan Przemysław Funiok oraz Prokurator Regionalny w  Katowicach Pan  Tomasz Janeczek.

Podczas uroczystości Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Pan  Przemysław Funiok, wręczył Panu prokuratorowi Piotrowi Kozickiemu akt nominacyjny na Zastępcę Prokuratora Rejonowego Katowice – Południe w Katowicach do Spraw Wojskowych.

W ostatniej części spotkania nastąpiło symboliczne otwarcie Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach, poprzez uroczyste przecięcie wstęgi.

Utworzony Dział do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice – Południe w Katowicach obejmuje zakresem swojego działania,  przede wszystkim prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy w sprawach o czyny  zabronione popełnione na terenie województwa śląskiego, wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest wojskowy sąd garnizonowy, jak również udział prokuratorów w postępowaniach sądowych we wskazanych sprawach.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa  

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-29
Data udostępnienia informacji: 2019-03-29
Liczba odsłon: 3 782