piątek, 10 maja 2019

Uroczyste otwarcie Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Uroczyste otwarcie Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi

Dzisiaj (10 maja 2019 roku) I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski wziął udział w uroczystym otwarciu Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Zaproszonym gościem był również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, zaś Biuro Prokuratora Krajowego reprezentował Zastępca Dyrektora Adam Zbieranek.

Podczas wystąpienia Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podkreślił, że działania na rzecz utworzenia Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych były jednym z priorytetów jego aktywności jako Prokuratora Krajowego.

Powołanie Instytutu ma swoje uzasadnienie zarówno procesowe, jak i finansowe. Fachowa specjalistyczna instytucja, której celem byłoby opracowywanie na zlecenie prokuratury i sądów opinii, pozwoli na skrócenie okresu oczekiwania na opinie, a tym samym przyczyni się do przyspieszenia prowadzonych postępowań – wskazał Prokurator Krajowy.

Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi został powołany zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 roku. Instytut to specjalistyczna instytucja, której celem jest prowadzenie działalności na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w dziedzinie nauk sądowych m.in. poprzez prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego.

Organami Instytutu są Dyrektor oraz Rada Naukowa. Dyrektorem Instytutu został Pan dr Paweł Gajewski z Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2018 roku, do czasu wyłonienia Rady Naukowej w pełnym składzie, pełniącym obowiązki Przewodniczącego Rady Naukowej Instytut został Pan Bogdan Święczkowski Prokurator Krajowy.

Aktualnie w Instytucie powołano Zakład Rachunkowości i Finansów, Rynków Finansowych, Bankowości i Ubezpieczeń, Zakład Podatków i Ceł. Planuje się także powołanie Zakładu Cyberprzestępczości Gospodarczej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10
Data udostępnienia informacji: 2019-05-15
Liczba odsłon: 3 330