wtorek, 05 października 2010

Wizyta polskich prokuratorów w Monachium w dniach 28.09. – 01.10. 2010 roku

Wizyta polskich prokuratorów w Monachium w dniach 28.09. – 01.10. 2010 roku

  Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Bawarii - dr Christopha Strötza, w Monachium w dniach 29.09. – 01. 10. 2010 roku przebywała delegacja polskich prokuratorów, w skład której wchodzili:   1. Krzysztof Karsznicki - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, 2. Anna Wiśniewska - Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, 3. Anna Wdowiarz - Pelc - prokurator Departamentu Współpracy Międzynarodowej, 4. Artur Wrona - Prokurator Apelacyjny w Krakowie, 5. Dariusz Makowski - Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.    Podczas wizyty polscy prokuratorzy zapoznali się ze strukturą i zadaniami: Prokuratury Generalnej w Monachium, Prokuratury dla Miasta Monachium oraz Komendy Policji.  

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Bawarii – dr Christopha Strötza, w Monachium w dniach 29.09. – 01. 10. 2010 roku przebywała delegacja polskich prokuratorów, w skład której wchodzili:

1. Krzysztof Karsznicki – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

2. Anna Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

3. Anna Wdowiarz – Pelc – prokurator Departamentu Współpracy Międzynarodowej,

4. Artur Wrona – Prokurator Apelacyjny w Krakowie,

5. Dariusz Makowski – Zastępca Prokuratora Apelacyjnego w Krakowie.

Podczas wizyty polscy prokuratorzy zapoznali się ze strukturą i zadaniami: Prokuratury Generalnej w Monachium, Prokuratury dla Miasta Monachium oraz Komendy Policji. Omówione zostały również zagadnienia systemu penitencjarnego w Bawarii oraz problem związany z deportacją obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

W Bawarii działają 3 Prokuratury Generalne ( Monachium, Nurnberg i Bamberg), którym łącznie podlegają 22 jednostki prokuratur w siedzibach właściwych dla sądów krajowych (Landgerichte).

Prokuraturze Generalnej w Monachium podlega 10 jednostek prokuratur (spośród 22 działających w całej Bawarii). Na obszarze właściwym dla działalności Prokuratury Generalnej w Monachium żyje 7 milionów mieszkańców.

W Prokuraturze Generalnej w Monachium zatrudnionych jest 55 osób, w tym 19 prokuratorów. W dziesięciu jednostkach prokuratury podległych Prokuraturze Generalnej w Monachium pracuje 1250 osób, w tym 400 prokuratorów.

Do podstawowych zadań Prokuratury Generalnej w Monachium należy:

  • prowadzenie śledztw w sprawach dotyczących prania pieniędzy,
  • prowadzenie postępowań ekstradycyjnych i przygotowywanie wniosków o międzynarodową pomoc prawną,
  • prowadzenie postępowań dotyczących naruszeń prawa przez prokuratorów, sędziów, urzędników wymiaru sprawiedliwości, adwokatów, doradców podatkowych i notariuszy,
  • nadzór nad sprawami prowadzonymi w podległych jednostkach prokuratury (który sprowadza się do ujednolicenia stosowania prawa we wszystkich podległych jednostkach prokuratury, a także do rozpoznawania zażaleń na niektóre decyzje wydane przez te jednostki prokuratury),
  • reprezentowanie prokuratury przed Sądem Apelacyjnym (Oberlandesgericht) w postępowaniu odwoławczym,
  • wstępne rozpoznawanie wniosków o odszkodowanie złożonych w związku z niewłaściwym zastosowaniem środków przymusu,
  • przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości Bawarii projektów aktów prawnych właściwych dla działalności prokuratury.

Prokuratura Generalna w Monachium wielką uwagę poświęca zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym. W związku z tym w jednostce tej działa specjalny koordynator, odpowiedzialny za współpracę i wymianę informacji pomiędzy organami prokuratury, policji, służb specjalnych oraz organami podatkowymi.

Oprócz tego w Prokuraturze Generalnej w Monachium działa punkt kontaktowy w ramach Europejskiej Sieci Sądowniczej (EJN) oraz specjalny wydział do zwalczania dziecięcej pornografii oraz przestępstw internetowych i komputerowych wymierzonych w małoletnich (w Niemczech wszczęto w ostatnim czasie wiele postępowań przeciwko producentom gier komputerowych propagujących przemoc i pornografię).

Wytyczne Prokuratury Generalnej danego landu dla podległych jednostek prokuratury, mające na celu przyjęcie jednej linii orzeczniczej przy stosowaniu prawa, nie są wiążące dla innych landów.

Prokuratura Generalna RFN właściwa dla wszystkich krajów związkowych (landów), mając na uwadze mogące wystąpić w różnych landach rozbieżności co do interpretacji przepisów prawnych, organizuje raz w roku spotkanie robocze wszystkich Prokuratorów Generalnych krajów związkowych w celu wymiany poglądów i w miarę możliwości ujednolicenia wytycznych dla prokuratorów w całej Republice Federalnej Niemiec.

Na koniec wizyty Prokurator Apelacyjny w Krakowie – Artur Wrona oraz Prokurator Generalny w Monachium – dr Christoph Strötz wyrazili gotowość do bezpośredniego utrzymywania kontaktów roboczych i współpracy międzynarodowej pomiędzy Prokuraturą Apelacyjną w Krakowie i Prokuraturą Generalną w Monachium.

Wydział Informacji i Kontaktów z Mediami

Biuro Prokuratora Generalnego

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05
Data udostępnienia informacji: 2010-10-05
Liczba odsłon: 1 474